Zprávy ze světa hospitality a gastrojobs

Přinášíme vám zajímavosti, novinky, rozhovory se zajímavými osobnostmi v oboru a další…

Co je Recruitment

Pod pojmem Recruitment si lze jednoduše představit náborový proces nových pracovníků do firmy jakéhokoliv zaměření. Obsazují se volná místa v rámci širokého spektra trhu práce, od řemeslných pozic přes administrativu a...

Co je Personální agentura

Personální agentury představují fyzické nebo právnické osoby, které disponují povolením k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, které jim bylo uděleno Generálním ředitelstvím Úřadu práce. Činnost těchto agentur zajišťuje poptávku zaměstnavatelům po zaměstnancích...

Co je Direct search

Direct search se rozumí přímé oslovení kandidátů z konkurenčního prostředí. Proces vyhledávání je poměrně náročný a je potřeba k němu přistupovat profesionálně. Předchází mu samozřejmě detailní a komplexní analýza trhu práce v určitém...

Co je Executive Search

Pojmem Executive Search se rozumí vyhledávání manažerů na úrovni středního a top managementu. Tato služba využívá hned několik metod hledání vhodných kandidátů – vlastní systém databáze, sociální sítě, inzertní portály...

Co je Headhunting

Headhunting je termín, který označuje záměrné vyhledávání pracovníků pro patřičné profese v rámci organizace, veřejného sektoru nebo soukromé firmy. Jde o pojem úzce spjatý s tzv. Direct Search. Direct Search neboli přímé...