← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Headhunting je termín, který označuje záměrné vyhledávání pracovníků pro patřičné profese v rámci organizace, veřejného sektoru nebo soukromé firmy. Jde o pojem úzce spjatý s tzv. Direct Search.
Direct Search neboli přímé vyhledávání představuje službu, která komplexně zahrnuje cílené diskrétní oslovení vhodných kandidátů pro manažerské či jinak speciální pozice na základě jejich profesních profilů a dosavadních zkušeností z patřičného oboru. Oslovení standardně probíhá na základě přesně definovaných parametrů a cílů ze strany klienta.

Využijte naše služby  – Headhunting a Executive Search – nábor manažerských pozic nejen v cestovním ruchu

Executive Search využíváme např. při hledání pozic ředitel hotelu, manager hotelu, šéfkuchař, F&B manager a mnoho dalších.

Co je Headhunting