← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Direct search se rozumí přímé oslovení kandidátů z konkurenčního prostředí. Proces vyhledávání je poměrně náročný a je potřeba k němu přistupovat profesionálně. Předchází mu samozřejmě detailní a komplexní analýza trhu práce v určitém odvětví či regionu. Celkově jde o vhodnou metodu pro umisťování pozic, které jsou svým způsobem specifické. Jedná se především o pozice v managementu anebo ty, které jsou z určitých důvodů těžce obsaditelné.

Využijte naše služby  – Headhunting a Executive Search – nábor manažerských pozic nejen v cestovním ruchu

Executive Search využíváme např. při hledání pozic ředitel hotelu, manager hotelu, šéfkuchař, F&B manager a mnoho dalších.

Co je Direct search