← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Personální agentury představují fyzické nebo právnické osoby, které disponují povolením k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, které jim bylo uděleno Generálním ředitelstvím Úřadu práce. Činnost těchto agentur zajišťuje poptávku zaměstnavatelům po zaměstnancích v rámci českého i zahraničního trhu práce.

Na českém trhu se pohybuje velké množství personálních agentur, podstatná část z nich se specializuje pouze na určité obory. Kromě standardních služeb nabízejí také kariérní poradenství, personální audity, testování pracovních předpokladů, HR marketing a další.

Personální agentury v současné době hrají na pracovním trhu velmi důležitou roli. Řada společností totiž hledá vhodné kandidáty pouze prostřednictvím jejich služeb. O některých nabídkách zaměstnání se tak jednoduše jinak než přes pracovní agentury, není šance dozvědět. Finanční prostředky získává agentura od společnosti, které najde nové zaměstnance, tudíž pro kandidáty jsou její služby zcela bezplatné.

Výběrový proces kandidáta

  • Po oslovení ve formě poptávky dostane personální agentura konkrétní požadavky na vhodného pracovníka od společnosti, která hledá nového zaměstnance pro danou pozici.
  • Důležitou roli hraje následná tvorba samotné inzerce. Je zde potřeba co nejdetailněji prezentovat náplň práce a konkrétní požadavky, kterými musí daný uchazeč bezpodmínečně disponovat. Důraz je zejména kladem na délku praxe v určitých pozicích, ale také na jazykové znalosti.
  • Dále pak nastává proces vyhledávání kandidátů. Nabídka práce je inzerována na webové stránky agentury, placené i neplacené inzertní portály, taktéž i na sociální sítě. Z těchto zdrojů pak agentura získává životopisy konkrétních uchazečů, mnohdy doplněné motivačními dopisy. Opomenout nelze ani interní databáze či přímé oslovování potenciálních kandidátů.
  • Vyškolení personalisté následně vybírají vhodné adepty s relevantními pracovními profily a zvou si je na osobní pohovor. V případě složité dostupnosti z regionů či zahraničí je vždy možnost telefonického rozhovoru. Pohovor bývá často podpořen testem osobnosti, jehož výsledek však slouží jen jako doplňující informace k profesnímu profilu.
  • V případě, kdy kandidát prokáže, že je kompetentní k tomu, aby pracovní místo získal, splňuje všechny požadavky a osobnostně na pozici sedí, doporučí jej pracovní agentura dané firmě na pohovor.
  • Práce personální agentury ale zdaleka nekončí. Konzultant zůstává s kandidátem i nadále v kontaktu, a to i před absolvováním samotného pohovoru u klienta. Sám ho kontaktuje a informuje o tom, na co si dát pozor a čemu se případně vyhnout.
  • Finální krok pro uchazeče tak sehraje až samotný klient, který se v případě spokojenosti sám rozhodne, zda mu nabídne podepsání pracovní smlouvy. V opačném případě získá každý kandidát zpětnou vazbu v podobě rozebrání příčin neúspěchu a případných chyb, kterých se dopustil, a kterým je třeba se v budoucnu vyvarovat.
  • Po celou dobu výběrového řízení jsou personalisté plně v kontaktu se všemi kandidáty a poskytují jim nejnovější informace o výsledcích pohovorů. Jsou tu pro ně v případě jakýchkoliv dotazů a pomoci. A to i nadále do budoucnosti, co se nových nabídek zaměstnání týče.

 

Co je Personální agentura