Agentura Dream Job s.r.o.

Valčíkova 1369/17, 182 00 Praha 8-Libeň

napište nám

  Agentura Dream Job s.r.o.

  ADRESA KANCELÁŘE a SÍDLO SPOLEČNOSTI:
  Valčíkova 1369/17, 182 00 Praha 8 - Libeň
  IČ: 053 56 369, DIČ: CZ 053 56 369

  KONTAKT:
  T:, +420 773 565 896, +420 602 723 046
  E-mail: job@dream-job.cz

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
  Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů personální Agentuře Dream Job, s.r.o., se sídlem Valčíkova 1369/17, 182 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 053 56 369, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ zpracovávala uvedené osobní údaje.

  Osobní údaje je možné zpracovat na základě tohoto uděleného souhlasu. Agentura Dream Job, s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) vykonává funkci správce osobních údajů a Objednatel je pouze příjemcem osobních údajů. Své údaje jsem poskytl/a za účelem zprostředkování zaměstnání, agentura s nimi může pracovat, ukládat je do elektronické databáze, třídit, kombinovat, likvidovat a nabízet třetím osobám za účelem zprostředkování zaměstnání. Osobní údaje o mé osobě budou uchovávány po dobu 5 let.