← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pojmem Executive Search se rozumí vyhledávání manažerů na úrovni středního a top managementu. Tato služba využívá hned několik metod hledání vhodných kandidátů – vlastní systém databáze, sociální sítě, inzertní portály i přímé oslovování vytipovaných uchazečů. Jedná se o kandidáty, kteří zpravidla aktuálně nejsou volní na trhu práce, ale dle jejich profesního profilu by je nabídka mohla zaujmout a v nejlepším případě i přimět změnit zaměstnavatele v jejich prospěch.

 

Využijte naše služby  – Headhunting a Executive Search – nábor manažerských pozic nejen v cestovním ruchu

Executive Search využíváme např. při hledání pozic ředitel hotelu, manager hotelu, šéfkuchař, F&B manager a mnoho dalších.

Co je Executive Search