ice-cubes|Researcher Foto

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Jak jsme již dříve slíbili, přinášíme vám další článek her na semináře, tentokrát v podobě tzv. ICE BREAKERS.

Abychom vám krátce připomněli, k čemu tyto hry slouží.seminare
Pomocí ice breaker se snadněji prolomí komunikační bariéry ve skupině a atmosféra mezi kolegy roztaje. Hry slouží k zapamatování si nových věcí a pro většinu z nás je učení hrou zábava, kterou si snadněji zapamatujeme. Velkou výhodou učení hrou je také spojení nebo řešení situací s druhými. Máme tak možnost se v pracovních týmech sblížit a věřit si. Hry jsou použitelné nejen při pracovních poradách ale také při jiných skupinových setkáních – jako jsou např. oslavy apod.

Pojďme se tedy podívat na druhý díl a to  konkrétně hru s názvem “ Kdo jsem?

  • Kdo jsem? 

Cílem této hry je seznámit se s ostatními velmi osobitým způsobem. Tato hra trvá 15 až 30 minut a počet účastníků hry je neomezený. Nutné pomůcky k této hře jsou 3 listy papíru ve formátu A3 ( čím větší skupina, tím větší papír) s následujícími popisky :

  • 1.list – „Jmenuji se … Před seminářem jsem myslel/a na …“
  • 2.list – „Proč jsem tady… / Sám/ sama od sebe / od trenéra / od skupiny očekávám…“
  • 3.list – „ V čem vynikám? Jsem tu jediný / jediná, kdo …“
Popis hry 

Účastníci sedí na židlích rozestavěných do kruhu (bez stolů). Trenér všechny tři nadepsané papíry položí v určitém odstupu na zem před skupinu. Papíry mají posloužit jako jakési záchranné lano a navíc se tak dá předejít tomu, že se účastníci neustále obracejí k tabuli nebo stojanu s papíry, aby si přečetli začátek další věty. Trenér stručně vysvětlí průběh hry a vyzve přítomné, aby nahlas oponovali, pokud někdo nebude moci souhlasit s konstatováním řečníka u bodu číslo tři, že je tu jediný, kdo v něčem vyniká.

 

Začátek hry : Účastníci postupně jeden po druhém přistupují k jednotlivým listům papíru. U prvního se nejprve představí první účastník a sdělí ostatním své myšlenky, jaké ho napadaly před seminářem. Pak přistoupí k druhému listu a poví, co očekává od zúčastněných i sám od sebe. Pak musí ještě doplnit poslední větu u třetího listu, například: „ Jsem tu jediný, kdo mluví čínsky.“ V tuto chvíli se může ozvat jiný účastník s tím, že také umí čínsky. Pak tedy následuje další pokus. „Jsem tu jediný, kdo má čtyři děti!“ Pokud nikdo neprotestuje, může se první účastník posadit zpět na své místo a na řadu přijde další.

 

Výsledný efekt

Při prvním setkání ve skupině je tato hra zajímavou změnou oproti běžným „představovacím kolečkům“. Cvičení je navíc časově limitované, přesto však má velkou výpovědní hodnotu. Všichni se toho navzájem hodně dozvědí a vedoucí semináře získá příležitost k tomu, aby posoudil skupinu jako celek. Výjimečná informace, kterou účastníci sdělují u třetí otázky, často usnadňuje navázání kontaktů v přestávce na kávu nebo po skončení semináře.

Pozitivní vedlejší efekt: Každý (opravdu každý) z účastníků pozná, že je určitým způsobem výjimečný

 

Zaujala vás tato hra ? Přečtěte si také náš dřívější článek IB ať vám žádné hry neuniknou !

Tereza Fojtíková
Researcher

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hry na semináře a workshopy, Susanne Beerman, Monika Schubach

Hry na semináře – ice breakers – Kdo jsem?