Ice-breakers|seminare

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

 

V průběhu několika následujících týdnů pro Vás budeme připravovat zajímavé a zejména poučné nástroje, jak zaujmout na seminářích či mítincích ve své firmě. Formou článků bychom Vám rádi předali náměty na různé činnosti jak tým nejen zaujmout ale pomoci jim při vypjatých situacích při seminářích.

 

Hry slouží k zapamatování si nových věcí a pro většinu z nás je učení hrou zábava, kterou si snadněji zapamatujeme. Velkou výhodou učení hrou je také spojení nebo řešení situací s druhými. Máme tak možnost se v pracovních týmech sblížit a věřit si. Hry jsou použitelné nejen při pracovních poradách ale také při jiných skupinových setkáních – jako jsou např. oslavy apod.

V první kapitole se zaměříme na seznamovací hru, takzvaný ICE BREAKER. Pomocí ice breaker se snadněji prolomí komunikační bariéry ve skupině a atmosféra mezi kolegy roztaje.

  • Svazek klíčů

Cílem této hry je seznámení ve dvojicích a vyprávění osobních zážitků. Tato hra trvá cca 15 minut a počet účastníků hry je neomezený avšak sudý počet. Nutné pomůcky k této hře jsou svazky klíčů jednotlivých účastníků hry.

Popis hry 

Účastníci hry utvoří dvojice. Každý účastník hry si připraví své klíče, které položí před sebe. Každá osoba s utvořené dvojice se na základě svých klíčů představí tímto stylem – „Tento klíč je od našeho sklepa…“, „ Náš sklep je malý a má dvě místnosti…“. „Tento klíč je od mé kanceláře ve 4. patře… “. V této hře se zúčastnění členové navzájem střídají a seznamují blíže na základě vyprávění o svém svazku klíčů. Čas představování klíčů není určen, každý smí hovořit tak dlouho, jak bude chtít.

Výsledný efekt

Vzhledem k tomu, že účastníci vlastně hovoří o svých klíčích a ne o sobě samých, odbourávají se tak zábrany, které by mohly nastat při představování sebe samých. Tuto hru je doporučené provádět ve skupině cizích lidí/kolegů. Hra totiž může rozproudit rozhovory mezi účastníky, při kterých se navzájem poznají. Hra je ale také vhodná pro účastníky, kteří se znají – při hře své kolegy poznáme blíže. Ti, kteří tuto techniku již poznali a aktivně ji využívají, může být zpestřením zahrát si hru v partnerských dvojicích. V tomto případě pak každý z partnerů mluví o svazku klíčů druhého partnera a představuje ho ostatním.

Hra „ Svazek klíčů“ mezi členy vytvoří uvolněnější atmosféru a navodí příjemný pocit se svými kolegy.

Věříme, že tato technika ice breaker Vám pomůže nejen ve Vaší firmě, ale třeba při setkáních s novými přáteli. Důležité je, aby hra měla svůj výsledný efekt a seznámila kolektiv.

 

Dominika Březinová

Researcher

 

Zdroj: Hry na semináře a workshopy, Susanne Beerman, Monika Schubach

Hry na semináře – ice breakers