zakon-novela

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Každý rok přináší nějaké změny, my se dnes podíváme na změnu, která zasáhne všechny zaměstnance a jejich zaměstnavatele. Zaměstnanci díky této změně při stejné hrubé mzdě ušetří na daních až tisíce korun, protože se daň počítá z nižšího nákladu.

Co byla Superhrubá mzda. Superhrubá mzda byl pojem, který označoval celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Zároveň jde o základ daně, ze kterého se v minulosti  vycházelo při výpočtu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, respektive při výpočtu zálohy na tuto daň. Zaměstnavatel kromě hrubé mzdy odvádí za zaměstnance také zdravotní a sociální pojištění ve výši 33,8 % hrubé mzdy. Součet těchto dvou položek se označoval jako superhrubá mzda.

Jak správně vypočítat superhrubou mzdu. K superhrubé mzdě dojdeme, když k hrubé mzdě přičteme zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (24,8 %), které platí zaměstnavatel. Tato částka zaokrouhlená na stovky pak slouží k výpočtu zálohy daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (15 %).

Při hrubé mzdě 30.000,- Kč zaplatí zaměstnavatel 7.440,- Kč na sociálním pojištění, 2.700,- Kč na zdravotním pojištění a superhrubá mzda je 40.140,- Kč. Z ní se pak počítá daň z příjmu.

Výpočet čisté mzdy probíhá tak, že z hrubé mzdy odečteme zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance a odečteme zálohu na daň nebo se přičte daňový bonus na děti.  Zrušením superhrubé mzdy se zvýšila daňová sleva na poplatníka, zrušilo se omezení pro vyplácení daňového bonusu a zavedl se stravenkový paušál. Všechny změny jsou platné a zveřejněné ve Sbírce zákonů s účinností od 1. ledna 2021.

Například zaměstnanec, který dnes pobírá hrubou mzdu 34.000,- Kč, dostal na čisté mzdě 25.505,- Kč. Po zrušení superhrubé mzdy bude jeho čistá mzda 27.230,- Kč, tedy o 1.725,-Kč více.

( Pozn.: V příkladu počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka, další případné slevy, jako je třeba sleva na děti, započítány nejsou.)

 

 

Přejeme Vám větší pohodu při pracovních povinnostech a zároveň radost z vyššího finančního ohodnocení. Tým Agentury Dream Job…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Patzáková

Recruitment Consultant

recruiter@dream-job.cz

 

Zdroj: https://www.rexter.cz/

Zrušení superhrubé mzdy – co přinese?