zakon-novela

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Dle novely zákoníku práce č. 32/2019 Sb. s účinností od 1.7.2019 se ruší karenční doba, což znamená doba prvých 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle §192 a násl. zákoníku práce. Vyplácet se bude od první zameškané směny.

Tedy od začátku července 2019 pak bude zaměstnavatel hradit na nemocenské pojištění 2,1 %. Celkové pojistné zaměstnavatele nebude činit 25 %, ale 24,8 %. Změna nastane i v superhrubé mzdě, kdy se procento sníží z původních 134 % na 133,8 %. Toto snížení však nepokryje zaměstnavatelům předpokládané zvýšené náklady spojené s vyplácením náhrady mzdy již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. Novela bude mít faktický dopad především na zaměstnance s nižšími příjmy a zaměstnavatele.

Sazba za zaměstnance zůstává nepozměněna, činí nadále 6,5 % z vyměřovacího základu.

OSVČ účastné dobrovolně nemocenského pojištění se sazba pojistného na nemocenské pojištění snižuje z původních 2,3 na 2,1 % z vyměřovacího základu. Sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění.

Zaměstnavatel bude hradit zaměstnanci náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti od první zameškané směny. Náhrada totiž náleží jen za zameškané směny a za svátky, za které jinak zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo se mu mzda či plat nekrátí. Na rozdíl od nemocenského, které náleží za kalendářní dny.

Kamila Šromotová
Administrative Assistant

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/myty-a-realita-zruseni-karencni-doby-od-poloviny-roku-2019/

Zákoník práce – zrušení karenční doby