← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

I tento rok dochází ke změnám plateb, které jsou na straně příjmů i výdajů. Zde je pro vás výběr některých novinek, které by vás mohli zajímat.

Vyšší minimální mzda
Minimální mzda je nyní 16 200 Kč (hrubého) měsíčně, tedy min hodinová mzda je  96,40 Kč.
Více informací o minimální a zaručené mzdě najdete zde. 

Vyšší průměrná zda
Průměrná zda v roce 2022 činí 38 911 Kč. Podívejme se na vývoj průměrné mzdy v posledních 5 letech.

Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč

 

Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění
Minimální záloha pro rok 2022 je ve výši 2627 Kč. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že platíte na zálohách více než zmíněné minimum, změní se vám záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2021, který musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Vyšší minimální zálohy na sociální pojištění
Minimální záloha na sociální pojištění činí v roce 2022 pro hlavní činnost ve výši 2841 Kč a pro vedlejší činnost 1137 Kč.

Vyšší paušální daň
Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.
Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 již víme že je 2627 Kč měsíčně. Záloha na důchodové pojištění pro rok 2022 je ve výši 2841 Kč měsíčně, po zvýšení o 15 % vyjde po zaokrouhlení částka 3267 Kč, připočteme-li stovku na daň z příjmů, vyjde nám, že záloha na paušální daň měsíčně činí 2627 Kč + 3267 Kč + 100 Kč = 5994 Kč.

Vyšší maximální podpora v nezaměstnanosti
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 21 488 Kč. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci může dosáhnout až 24 081 Kč za měsíc.

Přivýdělek při pobírání podpory v nezaměstnanosti
Na dohodu o pracovní činnosti si lze v roce 2022 přivydělat částku 8100 Kč.

Sleva na poplatníka
V rámci takzvaného rušení superhrubé mzdy, čili snižování daňové sazby, politici rozhodli hned o dvojitém navýšení základní slevy na poplatníka od roku 2021. Na ni má nárok každý, kdo platí daně, a lidem tak snižuje daň z příjmů. Připomeňme si, že od začátku roku 2021 vzrostla o tři tisíce na částku 27 840 korun ročně a do 1. ledna 2022 pak dochází k dalšímu navýšení této slevy o další tři tisíce korun, a bude tedy celkově činit 30 840 Kč ročně. Pokud u svého zaměstnavatele podepíše prohlášení poplatníka (známý „růžový formulář“) na daních oproti roku 2021 tak ušetří měsíčně 250 korun.

Důchody
Průměrně se vyplácené důchody od 1. ledna 2022 zvýší o 805 Kč. Důchody se zvýší všem ve stejný okamžik a je možné, že dojde ještě k mimořádné valorizaci kvůli velkému zdražování.

Délka otcovské se zdvojnásobila
Dávka otcovské poporodní péče (zkráceně otcovská) jde nově čerpat dva týdny místo jednoho.

Ošetřovné
Dávka klasického ošetřovného se nově  nevztahuje pouze na osoby, které žijí ve společné domácnosti, ale mohou ji čerpat i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají.( např. babička,..)

Změn je v roce 2022 opravdu hodně a určitě vzhledem k ekonomické situaci se budou neustále měnit. Agentura Dream Job bude změny aktivně sledovat a sdílet aktuální novinky.

Pavla Hodinková
pavla@dream-job.cz

 

 

 

Změny plateb v roce 2022 – mzdy, daně, zálohy, ošetřovné…