||

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Tento měsíc jsme pro vás připravili rozhovor s expertem na získávání pracovních víz pro zahraniční zaměstnance. Petr Sezemský, zakladatel projektu Expat Zone vás provede procesem náboru a administrativy, který je nezbytný, ale realizovatelný.
Toto téma se nám zdá nyní velmi aktuální a věříme, že níže uvedené informace pro vás budou přínosné.

1/ Vzhledem k situaci na pracovním trhu se nás nyní klienti často ptají na „dovoz“ lidí ze zahraničí. Jak je komplikovaná administrativa?
Z administrativní perspektivy se jedná o poměrně komplikovaný proces, jelikož naše země má poněkud kostrbatý a místy přísný imigrační systém a každý žadatel má individuální parametry dokumentace, kterou musí předložit. Nicméně to má opodstatněné důvody, díky tomuto systému máme jistotu, že lidé kterým je povolení udělenou jsou bezúhonní a kvalifikovaní. Pozitivní skutečností je, že proces řízení pro zaměstnance má vysokou pravděpodobnost schválení při poskytnutí správných důkazů, z mé zkušenosti byly všechny žádosti schváleny.

2/ Jak dlouho přibližně trvá, než uchazeč o zaměstnání, kterého si vyberete, dostane legální pracovní povolení?
Velice individuální, nicméně abych shrnul dva nejčastější scénáře, tak v případě nepřipraveného zaměstnavatele je lead time cca. 100-120 dnů, u připraveného cca. 80-100 dní .  U některých oborů lze s kandidáty již pracovat v průběhu řízení (za předpokladu, že povaha pozice umožní práci na dálku, na území ČR to do schválení žádosti možné není).

U nepřipraveného zaměstnavatele je proces delší, jelikož obecně aby bylo možné nabídnout pracovní místo občanům třetích zemí, je nutné jej 10-30 dnů nabízet uchazečům s volným přístupem na český trh práce (to jsou zpravidla Češi a občané EU).

3/ Jak probíhá proces získání oprávnění ze strany zaměstnavatele?
Vyjma nutného čekání na udělení pobytového oprávnění, v případě využití agentury stejný jako při zaměstnávání Čechů. Za agenturu potřebuji pouze kontakt na budoucího zaměstnance, pracovní smlouvu (v případě epidemiologického opatření, podpis a razítko na formuláři MVČR) a pár minut na telefonu, obvykle se zástupcem personálního oddělení. Já posléze mohu zařídit pobytové & pracovní oprávnění pro kandidáta, nabídku pozice na Úřadu práce, outsourcing ohlašovacích a evidenčních povinností ve vztahu k Úřadu práce (které se vztahují na občany třetích zemí a také EU). Ve finále tedy stačí ze strany firmy nového kolegu po schválení jeho žádosti pouze přihlásit u příslušných institucí (ČSSZ, veřejná zdravotní pojišťovna atp.).

4/ Jak oslovit kandidáty ze zahraničí?
Zde jsou obecně 3 hlavní možnosti – inzerce, přímé oslovení kandidátů nebo agentura. Každá metoda má svá „pro a proti“, které vaši čtenáři jistě znají. Vím, že v tomto budu poněkud zaujatý, ale já bych sáhl po agentuře. Konec konců zabývám se tím právě proto, že to je podle mě nejlepší řešení pro firmy, které potřebují zaměstnance a nevadí jednorázově počkat (další případné obnovování povolení probíhá na území ČR a po celou dobu zde žadatel může pracovat). Mám kontakty na spolehlivé zahraniční recruitmentové agentury s pobočkami po celém světě, které mají zájemce i o pracovní místa na území ČR (v oborech se všemi úrovněmi specializace od základní školy po univerzitní). Díky nim jsem schopný rychle propojit zájemce o dané pozice s firmami, které je potřebují.

Firmy tak mají na výběr z uchazečů z celého světa, neztrácí čas hledáním a platí až ve chvíli, kdy jsou spokojené. Do toho se jedná o ekonomicky dlouhodobě funkční model, jelikož ztratíte-li závislost na trhu práce jedné země máte jistotu, že v důsledku individuálního průběhu ekonomických cyklů v daných zemích budete mít vždy státy, které budou generovat pro vás vhodné kandidáty.

5/ Kde si mohou klienti ověřit reference na vaše služby a jak dlouho jste na trhu?
Ověřitelné reference jsou v tuto chvíli především na Facebooku a webových stránkách www.expatzone.cz. Na trhu jsem jako samostatná entita téměř 4 roky, zkušeností v oboru mám přes 5 let.

6/ Z jakých zemí je nejjednodušší získat zaměstnance?
Nerozhoduje, v běžné situaci MVČR nediskriminuje a tím pádem ,,jednoduchých” zemí je nespočetně vyšší číslo, než ,,komplikovaných”. Přesněji se lze bavit o těch ,,komplikovaných”, jelikož jich je pouze pár. To jsou země, kde:
• probíhá válečný konflikt (do nedávna e.g. Afghánistán, Sýrie),
• které s ČR nemají dobré diplomatické vztahy (e.g. Bangladéš),
• kde se rozhodlo o regulaci migrace (e.g. Ukrajina),
• nebo nově kde je aktuálně špatná epidemiologická situace (do nedávna Indie).
U takových zemí se stává, že řízení trvá déle kvůli zevrubnějšímu ověřovacímu procesu, nebo je potřeba trocha administrativy navíc.

7/ O jaké profese je nyní největší zájem?
V soukromém sektoru jednoznačně IT. Pro představu, potkal jsem firemní klienty podnikající v cloud-computingu (který přes covid zažil výrazný boom), kteří na získání jedné pozice jsou schopni měsíčně utratit stovky tisíc, nebo na tu agendu přiřadit i přes 5 lidí, což je za mě šílenost. Nicméně, vzhledem k dlouhodobě nízké nezaměstnanosti v ČR je problém obsadit prakticky každé místo, jak mi je často řečeno v HR či náborových odděleních. Naše firmy tím trpí, investují veliké prostředky do náborového procesu, nemohou růst a to v důsledku poškozuje HDP celého národa.

8/ Jaká je výhoda zaměstnávání zahraniční kvalifikované pracovní síly?
Představte si, že jako zaměstnavatel máte místo trhu práce ČR na výběr z globálního trhu práce, stačí si vybrat obor. Je mnoho zemí z kategorie ekonomických tygrů generujících odborníky na rozmanité obory (ano včetně IT, například Indie), kteří se v dané zemi cítí být nedoceněni, nabídka práce převyšuje poptávku a tak i lidé s dlouholetými zkušenostmi či perfektním vzděláním mají stagnující kariéru. Ten, kdo těmto lidem umí nabídnout odpovídající pozici získá silně motivovaného a kvalitního pracovníka, který se jim za tu šanci odvděčí. Vím o takových lidech, kteří díky tomu i odmítají lépe placená místa u konkurence s lepšími podmínkami, protože setrvat u firmy, která jim dala šanci na lepší kariéru berou jako otázku cti.

9/ Když by někdo chtěl využít vaše služby, jaký je proces náboru/získání pracovních víz?
Ze strany zaměstnance potřebujeme doložit více. V první řadě žadateli pomohu určit to nejlepší a nejrychleji získatelné oprávnění a místo žádosti, na které má nárok a je kompatibilní s jeho účelem pobytu na území ČR. MVČR si ověřuje jeho trestní bezúhonnost, že bude mít kde bydlet po příjezdu, zdravotní pojištění, pas, ID fotografie, v případě vyšších pozic obvykle doklad o vzdělání atp. Má přidaná hodnota je, že jim pomohu určit ty nejsnadněji získatelné dokumenty, které věrohodně prokazují vše, co MVČR potřebuje ověřit. Dále zajistím soudní překlad těch, které nejsou dostupné v úředním jazyce.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Cíl projektu Expat Zone ( dále EZ) e poskytnout kompletní servis jak firmám, tak individuální klientele ve věci jejich legální relokace tak, aby jim stačil pouze jeden kontakt. Přes EZ je možné snadno zajistit kompletní dokumentaci pro posouzení žádostí u MVČR a dalších institucí, dále ubytování, recruitment, zdravotní pojištění, soudní překlady a další.

Přidanou hodnotou projektu je umožnění firmám rozšířit obzory při hledání nových kolegů za hranice ČR při zachování stejné administrativní zátěže, jako při zaměstnávání Čechů.

Petře, děkujeme za váš čas a těšíme se na spolupráci.

Pavla Hodinková
Managing director
Agentura Dream Job
pavla@dream-job.cz

 

Získávání pracovních víz – Petr Sezemský, Expatzone.cz