← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Nejvíc obcí s méně než tisícovkou obyvatel v Česku a region, kde lidé žijí hlavně na venkově s nízkou hustotou osídlení, tak vypadá Kraj Vysočina. Turismus spojený s venkovem a půdou zde má proto velký potenciál. Vysočina Tourism si to uvědomuje a v letošní turistické sezóně tak – kromě řady památek zapsaných na seznamu UNESCO – nově nabídne také zážitky na farmách a statcích, regionální produkty včetně lokální gastronomie, nápojů z místních pivovarů a originálních objektů v malých obcích či zcela na samotě. Vysočina je tak vůbec prvním krajem Česka s ucelenými službami v oblasti venkovské turistiky a regionem, který má daný segment jako prioritní téma.
Loni region mezi Čechami a Moravou navštívilo vůbec nejvíce turistů za posledních deset let, a to téměř 643 tisíc. Převažovali rezidenti, kterých bylo více než 573 tisíc, zahraničních turistů přijelo téměř 70 tisíc. Pro obě skupiny představuje venkovská turistika na Vysočině spojená s relaxací, klidnými málo osídlenými místy s mnoha světově unikátními památkami a čistou přírodou velký potenciál.

Na Vysočinu je to ze všech koutů České republiky podobně blízko. Region na pomezí Čech a Moravy nabízí stovky kilometrů značených turistických, cykloturistických i koňských tras, které kraj křižují. Rodinnou dovolenou na Vysočině můžete prožít jako jedno velké dobrodružství, můžete se u nás pokusit vytvořit nový světový rekord – vlastně v čemkoli, relaxovat, obdivovat historický odkaz našich předků, poznat kouzlo venkovské turistiky na statcích a farmách,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a dodává: „Plně souzním s trendem, že dnešní cestovní ruch je především o nových zážitcích. V tomto směru má Vysočina a místní poskytovatelé služeb co nabídnout, bez ohledu na počasí nebo jazykovou bariéru.

Vysočina má stále ještě průmyslově-zemědělský charakter. Ve službách pracuje asi 49 % místních, tedy o cca 10 % méně lidí, než je celorepublikový průměr. V průmyslu a stavebnictví pak zhruba 45 % lidí. V zemědělství, lesnictví a rybolovu má práci asi 7 % ekonomicky aktivních obyvatel Vysočiny. To je vůbec nejvíce lidí zaměstnaných v daném sektoru ve srovnání s ostatními kraji a dvojnásobek celého Česka. Pokud se správně uchopí venkovský, tedy i zemědělský charakter kraje, cestovní ruch může generovat nejen nové pracovní příležitosti.

Od roku 2023 chceme Vysočinu představovat jako prostředí venkova. Na území se již nachází široká nabídka služeb s touto tematikou, kterou jsme nyní spojili v jeden celek. Venkov tak nabídne návštěvníkům vše od ubytování a gastronomie po jedinečné zážitky. Důležitou součástí je pro nás podpora místních podnikatelů, kteří nabízí prvotřídní služby v této oblasti,“ říká ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová a dodává: „Kampaň Venkov, kterou spouštíme, má za cíl přivést turisty do regionu a umožnit jim netradiční dovolenou plnou zážitků, odpočinku a ochutnávek místních specialit.

Roli přitom hraje i profil typického návštěvníka Vysočina. Podle dat Institutu Turismu agentury CzechTourism na Vysočinu lidé jezdí autem či na motorce hlavně za rekreací, týká se to 61 % domácích a 62 % zahraničních hostů. Během pobytu navštěvují kulturní památky (50 % cizinců, 28 % rezidentů), věnují se jiným aktivitám (38 % cestovatelů z jiných zemí, 30 % obyvatel Česka) a/nebo pěší turistice (23 % zahraničních a 24 % domácích návštěvníků). Turisté z ciziny hodně slyší i na gastronomii (22 %). Aby venkovská turistika v Česku na národní úrovni dobře fungovala, je třeba vzájemná spolupráce s regiony. Právě u venkovské turistiky hraje významnou roli respektování pyramidy destinačního managementu.

Venkovský cestovní ruch včetně agroturistiky zažívá celosvětově obrovský boom, který ještě umocnila pandemie covidu-19. Pro návštěvníka nabízí únik před masovým turismem do čistého prostředí, za poznáním autentických zážitků, lokální gastronomie a místních komunit. Jedná se tak vlastně o jednu z hlavních forem udržitelného cestovního ruchu, což je aktuálně silný globální trend, jehož výsledkem je minimalizace negativních efektů turismu pro přírodní prostředí i obyvatele destinace a naopak důraz na prospěšnost pro místní komunity,“ říká Key Account Managerka České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jana Humpolíková a dodává: “Příklady ze zahraničí ukazují, že obzvláště u tohoto segmentu tvořeného drobnými poskytovateli služeb, typicky rodinnými farmami, pro které je navíc cestovní ruch pouze vedlejším zdrojem příjmu, je jeho národní zaštítění a podpora naprosto klíčová. Česko má v této oblasti obrovský potenciál ve smyslu kvality a počtu zařízení venkovské turistiky i jejich rozmanitosti, Proto jsme v roce 2020 ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky spustili projekt Prázdniny na venkově, jehož cílem je právě podpora a propagace tohoto turistického produktu doma i v zahraničí

Projekt Prázdniny na venkově vznikl ve spolupráci  Svazu venkovské turistiky a agroturistiky a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Značka má za cíl zviditelnit český venkov a ukázat, že jde o skvělé místo na dovolenou pro celou rodinu. Prázdniny na venkově uspokojí i náročnější cestovatele, venkov se dá zažít mimo jiné v zámeckých hotelech, stylových penzionech či glampingu.

„Prázdniny na venkově jsou značkou, která pomáhá nejenom najít nezapomenutelnou venkovskou dovolenou, ale stejnou měrou pomáhá podnikatelům ve venkovské turistice a agroturistice zlepšovat služby prostřednictvím individuálního poradenství, sdílení zkušeností a vzdělávacích seminářů s předními odborníky z oboru marketingu, sociálních sítí, ubytovacích i zážitkových služeb. Spolupráce s agenturou CzechTourism a Kudy z nudy zase certifikovaným subjektům zajišťuje propagaci v České republice i v zahraničí,“ říká předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Zdenka Nosková.

Tipy na prázdniny na venkově na Vysočině jsou k dispozici na www.vysocina.eu. Dělí se do osmi kategorií podle toho, co turistu zajímá: Pro gurmány, Za odpočinkem, Netradiční ubytování, Za zvířátky, Za zážitky, Regionální produkty, Pivovary a Jezdecké stanice. A zařízení se značkou Prázdniny na venkově po celém Česku i další inspiraci lze najít na www.prazdninynavenkove.cz a také https://www.kudyznudy.cz/prazdniny-na-venkove.

Na portálu Kudy z nudy, jednom z největších turistických portálů v Evropě, může zdarma – při splnění stanovených podmínek – zveřejňovat informace týkající se cestování úplně každý. Týká se to také agroturistiky, která s tou venkovskou velmi úzce souvisí. A samozřejmě také s Vysočinou. Vždyť orná půda v daném kraji má 276 971 hektarů a na celkové zemědělské půdě se podílí více než 76 %.

„Téma agroturistiky je silné a podle všech již uvedených okolností velmi příhodné téma právě pro Vysočinu a my tento projekt plně podporujeme. Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je aktivním členem našeho širšího celostátního spolku, který obhajuje větší návrat modelu rodinného hospodaření na český venkov. Řada našich členů se přitom touto rozšířenou činností v zemědělství již dlouhá léta, s úspěchem a oceněním ze strany turistické veřejnosti, na svých farmách zabývá,“ říká předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek a dodává: „Mám za to, že je tedy na čem stavět a doufáme, že se podaří tuto snahu skutečně dotáhnout do reálných výsledků a těchto speciálních zážitkových, a i gurmánských nabídek pro turisty na venkově v kraji přibyde. Bude to mít přínos jak pro turisty, tak pro spotřebitele lokálně vyrobených potravin, tak pro ekonomiku v kraji. Mediální podpory kraje si velmi vážíme a věříme, že budeme dobře reprezentovat náš kraj“.

Zdroj: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/04/Vysocina-se-chce-jako-prvni-kraj-v-Cesku-vic-zamer

Vysočina –