MATTHIEU MIOCHE||||||||||||||||||

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

„The empowerment of mentoring in hospitality“ aneb Hodnota mentoringu v hotelnictví

V minulém týdnu se konala v novém sídle personální Agentury Dream Job s.r.o. velmi příjemná a díky prestižnímu hostovi, panu Matthieu Mioche také ojedinělá akce a setkání hostů z řad hotelových profesionálů.

Téma zní na první pohled velmi softově a jednostranně, ale díky cenným znalostem a zkušenostem lektora z hospitality sektoru, jeho recruitment backroundu na úrovni EMEA v tomto oboru a 8-letému působení na prestižní hotelové škole jakou je Les Roches, se diskuze o mentoringu v hotelnictví stala pod tíhou nastíněných provázanosti všech konexí a důsledků, velmi dynamickou a osobní pro každého zúčastněného.

Kolem stolu zasedli leadeři a manažeři z oboru a měli šanci dozvědět se co nejpraktičtější informace o mentoringu v hotelnictví, potřeby jeho uvedení v každodenní realitu a nechali se inspirovat od Matthieua Mioche, který už 5. rokem drží prestižní certifikát Level 7 (Master) Award v HR, koučinku a mentorinku. Je skvělé dát příležitost novým projektům a být u zrodu možné nově vznikající platformy mentoringu v hotelnictví v České republice, která zde oficiálně ještě neexistuje.

Rádi bychom všem poděkovali za účast i otevřenost ve sdílení svých postojů a pevné vůle, kterou každý z našich milých hostů i po desetiletích strávených v hotelovém businessu bezpochyby stále má…:)

Každý měsíc pro vás pořádáme zajímavá setkání, příští bude určeno třeba právě vám 🙂

       

                            

           

  

 

 

 

 

 

 

   

Tým Agentury Dream Job přeje všem hodně sil a pozitivního přístupu v současném nesnadném období a těšíme se na příští setkání s dalším zajímavým hostem!

 

 

 

„The empowerment of mentoring in hospitality“ aneb Hodnota mentoringu v hotelnictví