← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie
Podnikatelé mohli v tomto roce čerpat několik variant dotačních programů, které měly částečně kompenzovat škody a ztráty příjmů způsobené Covid restrikcemi a zákazy  činností.  U většiny z nich už možnosti čerpání nejsou aktuální, ale pro připomenutí sdílíme níže malý update těch, u kterých ještě nárok lze uplatnit. 
Dotační a peněžní programy
 • Nový kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firem a dohodáře – činí až 1000 Kč denně. Nárok na něj mají ti, kterým poklesly tržby alespoň o 50 %.Do konce lhůty na podání žádosti za bonusové období od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 zbývá jen pár dní. Lze podat online nebo využít i tištěnou podobuŽádost o nový kompenzační bonus 2021 za květen
  Posledním dnem, kdy je možné podat žádost za 4. bonusové období, je pondělí 2. srpna. Pak nárok ze zákona zaniká. Žádá se u příslušných finančních úřadů.
  Bylo možné žádat za 4 měsíce (od únoru do května). Kompenzační bonus nelze kombinovat s programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady.
 • Covid Nepokryté náklady – program pomáhá s úhradou části nepokrytých fixních nákladů, a to 60 %. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID 2021 (nelze žádat o oba zároveň). Podmínkou nároku je 50% pokles tržeb. Žádat v druhé výzvě je možné do 13. září 2021 přes MPO, blížší info ZDE 
 • Covid Veletrhy, Kultura a Bus Linka – lhůty pro podání žádostí již byly ukončeny.
Záruční programy
 • Covid III – Úvěry ze záručního programu COVID III je možné sjednat v bankách a spořitelních družstvech. Program COVID III se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení, které se vztahuje na provozní úvěry (a nově bude i na investiční úvěry) do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do poloviny roku 2024 nebo do vyčerpání záruk, řeší se u jednotlivých bank.  
 • Covid Záruka CK – jde o program na bázi záručních schémat, a to především v souvislosti se zákonnou povinností pojištění ochrany proti úpadku. Bankovní záruka ČMZRB činí až 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony korun. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama. Žádosti lze podávat u ČMZRB do 31. prosince 2021.
 • Covid Záruka Sport – jde o program ČMZRB, který má za cíl pomoci malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu formou záruk až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Žádosti lze podávat u ČMZRB do 30. června 2023.
Daňové a administrativní úlevy
 • Prodloužení lhůty pro podání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ – přehledy pro ČSSZ se letos podávají do 30. června (zároveň ale musí být do tohoto dne doplaceno i pojistné), přehledy pro zdravotní pojišťovnu až do 2. srpna 2021.
 • Loss carryback – zavedl se institut Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob za rok 2020. Je možné jej zpětně uplatnit v daňovém přiznání i za rok 2019 a 2018.
 • Odklad EET – až do konce roku 2022 je schválen odklad EET.

 

Přejeme klidné léto všem a především žádná další omezení! 

 

Tým Agentury Dream Job s.r.o.

 

Zdroj:
www.podnikatel.cz
www.mfcr.cz

Jaké dotační programy jsou ještě aktuální?