← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

 

Poslední měsíce nám nepřinášely mnoho pozitivního. Máte někdy pocit celkového útlumu, pomalých nebo i vlivem stresu nepřiměřených reakcí…? Přijměte naši výzvu a odhalte, jak jste na tom nyní s IQ. Test je zdarma a po zobrazení výsledků uvidíte u každé otázky i správné řešení.

Pro start klikněte zde.

Test je inspirován jedním z nejspolehlivějších testů inteligence, který byl poprvé použit během II. světové války a vyzkoušen na velkých skupinách osob při třídění zájemců o vojenskou službu. Měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ (inteligenční kvocient) je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Zkoumá inteligenci v těch nejdůležitějších dimenzích, jako je např. pozornost, schopnost přesného vnímání, představivost, schopnost vyvozovat relace a analogie a zjišťovat obecné či specifické vztahy mezi jevy.

Co vrozená inteligence představuje zejména? Především schopnost řešit problémy originálním a efektivním způsobem.
Řešení úkolů není nijak přesně časově ohraničeno, i když by vyplnění testu nemělo trvat déle než asi 30 minut. Pokud někdo vyřeší úkoly v kratší době, nemá tento fakt podstatnější vliv na celkový výsledek. Čeká na vás 30 úkolů – u každé úlohy je osm možností řešení, avšak z těchto osmi nabízených řešení je vždy pouze jedno správné.

Druhy inteligence

Inteligenci je možno rozdělit do několika typů: abstraktní, praktická, sociální a emoční inteligence. Abstraktní inteligencí se označuje ta část inteligence, kterou lze měřit testy IQ. Projevuje se jako schopnost řešit dobře definované – akademické problémy s jednoznačnou odpovědí. Abstraktní inteligence dobře koreluje s úspěšností v akademickém životě. Naproti tomu praktická inteligence je schopností řešit problémy každodenního života. V těchto případech řešení není jednoznačné a zpravidla existuje několik alternativních způsobů. Nejasná je často i formulace úkolu.

Sociální inteligencí lze označit schopnost pohybovat se v sociálním prostředí, tj. řídit lidi, umět s lidmi jednat a manipulovat (umět předvídat chování druhých), pohotově reagovat na jejich podněty apod. Ukazatelem sociální inteligence mohou být například počet přátel, zastávané společenské funkce, osobní korespondence apod.

emoční inteligenci se začalo mluvit poměrně nedávno. D. Goleman (1995) označil základní typy schopností emoční inteligence: jedná se o soft skills, kterým se obzvlášť v poslední době dostává stále větší pozornosti.

  • uvědomění si sebe
  • sebemotivace
  • vytrvalost
  • kontrola impulzů
  • regulace nálad
  • empatie
  • naděje nebo optimismus

Emoční inteligence není závislá na IQ a velmi podstatně ovlivňuje úspěšnost jedince v rodině, na pracovišti, v sociálních a intimních vztazích. 

Přejeme pěknou zábavu a pokud budete mít náladu, zkuste si i jiný test sebepoznání – pohled na logiku z úplně jiného úhlu 🙂 

 

 

Petra Sudlíková

 Senior Recruitment Consultant

Agentura Dream Job s.r.o.

 

Zdroj:

www.casopis.mensa.cz

www.iq-test.stylove.com

Sebepoznání – otestujete si své IQ?