tatana-babicka

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

PhDr. Taťána Babická, personální ředitelka hotelů, Vienna International Česká republika.

Cestovní ruch si Taťána Babická oblíbila již v dobĕ studií, kdy pracovala jako externí průvodkynĕ cestovní kanceláře Čedok. Personální práci se vĕnuje 14 let. Po desetiletém pobytu v zahraničí nastoupila jako personální manažerka společnosti Daewoo Leasing v Praze. Bohaté zkušenosti z manažerské práce v lidských zdrojích získala ve společnostech Unipetrol a E Foto. V hotelnictví působí 7 let. Z počátku jako personální manažerka mezinárodní hotelové sítĕ Accor a roce 2008 přijímá nabídku podílet se na dynamickém rozvoji společnosti Vienna International Hotelmanagement AG jako její personální ředitelka pro Českou republiku.

Proč jste se rozhodla pro tento obor?
Cestování je mým koníčkem a obor lidských zdrojů jsem si vybrala již na fakultĕ. Baví mĕ práce s lidmi a péče o jejich další růst. Ve společnosti Vienna International vĕnujeme velkou pozornost tréninkům pro naše zamĕstnance a spolupracujeme s prestižními hotelovými školami. Vĕříme, že naši zamĕstnanci ocení uplatnĕní v mezinárodní společnosti, která se orientuje na týmovou práci a poskytuje zamĕstnancům prostor pro jejich vlastní rozvoj a kreativitu.

Na jaké pozici jste začínala v cestovním ruchu?
V cestovním ruchu jsem začínala jako průvodkynĕ Čedoku bĕhem studia na Univerzitĕ. V hotelnictví působím od roku 2004, kdy jsem přijala nabídku pracovat jako personální manažerka hotelů společnosti Accor v České republice.

Co myslíte, že je za Vaším pracovním úspĕchem?
Snažím se stále vzdĕlávat a pracovat na svém rozvoji. Důležitá je chuť do práce, nové nápady, loajalita a empatie. Práci v lidských zdrojích chápu jako podporu podnikání firmy. Musíme vyhledávat správné lidí a dále je rozvíjet a motivovat, aby ve společnosti rádi pracovali a podávali co nejlepší výkon. Je zde prostor pro iniciativu a tvořivost.

Podle čeho si vybíráte zamĕstnance do týmu – hlavní 3 kritéria?
Očekávám především odborné kvality a zájem stále na sobĕ pracovat, smysl pro fair play a týmový duch.

Co na zamĕstnancích nejvíce postrádáte?
Oceňuji, když zamĕstnanci mají zájem o svůj obor a snaží se dĕlat svoji práci co nejlépe.S takovým přístupem se rychle naučí novým vĕcem a překonají případné odborné nedostatky. Tito zamĕstnanci jsou často pro firmu cennĕjší než odbornĕ zdatní individualisté.

Jak motivujete své podřízené?
Chválím dobrou práci, pomáhám a radím, kde je třeba. Je třeba umĕt upozornit na nedostatky a potřeby zlepšení a zároveň být dobrým příkladem. Podřízení ocení, jestliže je vedoucí podpoří a podrží, když to potřebují. Myslím, že zde platí: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Co byste zmĕnila na cestovním ruchu?
Asi nic. Ti, kteří chtĕjí uspĕt v rostoucí konkurenci, musí na sobĕ stále pracovat, a to je dobře.

Máte nĕjaký nesplnĕný sen?
Ne.

Jaké je Vaše pracovní motto?
Bez práce nejsou koláče a nečiň jiným to, co nechceš, aby oni dĕlali tobĕ.

Co byste doporučila tĕm uchazečům, kteří by chtĕli mít stejnou kariéru jako Vy?
Popřála bych jim pozitivní přístup, nadhled i empatii a hluboký zájem o obor, ve kterém pracují.

Děkujeme za rozhovor a jsme rádi, že jste se rozhodla právě Vy nabírat lidi do cestovního ruchu.

Ing. Pavla Berková
Headhunting & Recruitment Consultant

 

Rozhovor s osobností – Taťána Babická