miroslav-bauer

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pan Miroslav Bauer, byť narozen v Praze, hlavním městě Československa, jako sedmiletý opustil zemi s rodiči po sovětské invazi a studia – od základních až po univerzitní v oborech Business Administration, ekonomie a právo absolvoval ve Švýcarsku (Schaffhausen, St. Gallen). Během vysokoškolských studií se již specializoval na management cestovního ruchu. Obor jej přitahoval svou mnohotvárností, zajímavostí, spojenou s cestováním. Svému odbornému vývoji se věnoval i v následujících letech – to už při zaměstnání. Absolvoval např. několikaměsíční kurzy u firem Treuhandbüro P. Chollet, UBS Schaffhausen, Cilag AG, Hoffmann-La Roche, UBS Zurich. Později, při svém pracovním angažmá v USA rozšiřoval své kompetence ještě v kurzech Dun & Bradstreet, E-commerce: Creating Strategic Advantages, či na Columbia Business School New York (Executive Education).Pracovní kariéru nastartoval pan Bauer v roce 1992 ve Strategic and Financial Controllingu přední evropské firmy na trhu cestovního ruchu – KUONI Travel Switzerland, Zurich. V následujících čtyřech letech u této firmy s úspěchem působil na různých manažerských pozicích, s cílem připravit se na misi v zahraničí. Tato perspektiva se naplnila v roce 1996, kdy nastoupil jako ředitel prodeje a marketingu v pobočce KUONI North America v Atlantě (Georgia). Zde působil až do roku 2001, kdy se vrátil do Švýcarska na stejnou pozici, avšak k firmě Muth Partners AG. Ještě v témže roce získal funkci CEO u firmy BB Classical Promotions AG Zurich. Rok poté se vrátil do služeb společnosti KUONI Destination Management Zurich, aby řídil strategii nákupu služeb. V následujícím roce převzal u společnosti vedení Incoming Executive Committee, s působností ve 13 regionech 10 zemí. Šlo o služby MICE, ale i programy pro rekreační, sportovní a tzv. FIT´s skupiny. Nechyběly mezi nimi ani zakázky pro Champions League či pohár UEFA. Ke sportu měl pan Bauer vždy blízko, ve Švýcarsku hrál a trénoval hokej na úrovni II. ligy. Jeho kariéra u KUONI vyvrcholila pozicí Vicepresident Sales Europe & USA, KUONI Destination Management Zurich, ve které působil v letech 2005 – 2009. V roce 2009 nastoupil do funkce CEO u Group Worldspan AG. Tato společnost se specializuje na MICE (meetings, incentives, conferences, events), marketingovou komunikaci a destinační management. V souladu s rozvojem společnosti se v roce 2011 změnilo její jméno na Q Events AG. O tři roky později se Miroslav Bauer stal spoluvlastníkem společnosti, jejíž kancelář v Curychu v roce 2015 rozšířil o stejně velkou kancelář v Praze. V témže roce společnost upravila své jméno na současné – Q Events & Destination Management.
Manželka pana Bauera je Francouzka, mají dva syny (20 a 15 let). Pan Bauer ovládá pět jazyků – česky a německy jako mateřský jazyk, anglicky a francouzsky perfektně slovem i písmem, italsky hovorově.

Pane Bauere, máte za sebou velmi přesvědčivou mezinárodní kariéru, co vás přivedlo k rozhodnutí rozšířit curyšskou základnu o podobně rozměrnou kancelář v Praze?
U Čechů v zahraničí je to jistě různé. Někomu se podařilo se úspěšně prosadit, to jej uspokojilo a nemá motivaci něco měnit. Někdo se uchytil „taktak“, takže ani nemá sílu něco měnit. Já jsem si s sebou celý život nesl pozitivní vztah k Česku, motivace tedy nechyběla a tak když se ukázala možnost, považoval jsem příchod do Prahy za smysluplný a k rozhodnutí nebylo daleko. Byl jsem přesvědčen, že v Česku jsou i výhodné podmínky pro náš byznys. Spoluvlastníci nenamítali a tak závěrem roku 2015 došlo k akci. Nu a v únoru letošního roku 2016 jsme mohli uspořádat slavnostní party k oficiálnímu otevření pražské kanceláře. V souvislosti s novou kanceláří jsme si stanovili určité záměry a cíle. Mezi ně patří např. rozšířit počet zakázek na akce v České republice od českých zákazníků, prosadit český trh jako ideální MICE destinaci jak v rámci Česka tak mezinárodně, dosáhnout nejvyšší možné kvality našich služeb v oboustranně uspokojivé relaci k ceně, posílit prodej i marketing jak v národním, tak mezinárodním směru. Naší ambicí je také stát se nejlepší a nejvyhledávanější agenturou díky kreativnímu, individuálnímu a inovativnímu řešení zakázek od národních i mezinárodních společností a skupin.

Abychom měli dokonalou představu – můžete uvést celkovou charakteristiku společnosti, rozsah její činnosti?
Jak naznačuje již sám název naší firmy, orientujeme se na určitý výběr služeb, jako je profesionální organizace konferencí, mítinků, incentivních akcí i společenských událostí. Jsme schopni připravit také akce, spojené s uvedením různých produktů na trh. V oblasti zvané Destinační management pokrýváme samozřejmě Švýcarsko a Česko, ale odtud i celou střední a východní Evropu. Tady bych rád zmínil i naši specializaci na farmaceutickou oblast, kde jsme zavedeni jako organizátoři všech druhů setkání – od kongresů, přes zasedání správních rad, až po prodejní a marketingové akce. Umíme logistická řešení všech druhů korporátních událostí, včetně kompletní péče o jejich účastníky, připravujeme akce team-buildingu, incentivní, zasahujeme i do oblasti kultury a historie, nevyhýbáme se ani akcím s programem gastronomickým, včetně vinařských. Jsme samozřejmě také připraveni realizovat zakázky, jakým se dříve říkalo „forfaity“, tedy tzv. šité na míru rozmanitým skupinám podle jejich zájmů, zálib, či specifických zadání.

Kdybych byl váš potencionální zákazník, jaké konkrétní služby bych mohl předpokládat, že u vás naleznu a budu moci objednat?
Je jich celá řada: vezmeme-li to takříkajíc logicky, pak začněme službami, spojenými s příjezdem na akci, pokračujme rezervací a realizací dopravy, ubytováním, službami komunikace a marketingu, sestavením rozpočtu, managementem financování, výstav, registrací, pohybu a pobytu delegátů, nákupu a distribuce vstupenek, ad-hoc managementu v místě akce (vždy máme svého managera na místě konání), až po organizaci doprovodných a společenských akcí. Při akcích destinačního managementu pak zajistíme dopravu i program cest, veškeré administrativní záležitosti, vyúčtování a samozřejmě i bezpečné on-line platby.
Pokud jde o samotnou pražskou kancelář, pak nabízíme specializaci na akce jak na území České republiky, tak v okolních zemích, MICE programy jak v Česku, tak globálně na objednávku českých i mezinárodních firem. Před nedávnem jsme realizovali a opět připravujeme výjezdy týmů sportovců – např. českého národního fotbalového mužstva. V rámci destinačního managementu naše společnost Q Events & Destination Management ročně organizuje akce pro více než 200 skupin z USA a Evropy.

Úspěšné společnosti – ať už v jakémkoli oboru – opírají své výsledky m.j. o určitou „korporátní kulturu“ – jinými slovy soubor zásad, jimiž se jejich činnost řídí a jejichž prostřednictvím oslovují své partnery a zaručují jim tak jistou stabilní úroveň obchodu.

Jistě máte také něco takového?
Samozřejmě. Mezi „pravidla hry“, která jsme si stanovili a ze kterých v žádném případě nemíníme slevovat patří například:

Náš zákazník je náš partner.

Tvořivost a trvalý růst hodnoty naší nabídky jde ruku v ruce s nejvyšší úrovní služeb našim zákazníkům.

Naše práce se vyznačuje solidností a transparentností na všech úrovních.

Pracujeme s nadšením a zaujetím. Pružnost a dosažitelnost, ochota, jdoucí „nad a za“ – tedy překračující běžné limity je u nás považována za normální.

Méně je více.

Nu a konečně obecné, všeobjímající a mezinárodní motto: we go the extra mile!

Jakými úspěšnými projekty z posledních let se můžete pochlubit?
Pro ilustraci uvedu alespoň výčet těch největších, které byly mimořádně náročné a daly opravdu hodně práce:V roce 2010 jsme byli oficiálními partnery pro akci X Days 2010, pořádanou společnostmi Microsoft, Orange & EMC pro 1800 účastníků. Pro společnost Honda CRZ jsme zajistili program, propagaci a logistiku akce Car Launch 2010. V letech 2010 – 2014 jsme organizovali incentivní akce pro Castrol-Panama, AMAG (Seat, VW, Audi) – Columbia, Madagaskar, Španělsko atd., Mercedes-Amalfi, BMW-Tunisia, Renault-New York, SVIT Šanghaj atd. V období 2012 – 2014 jsme zajišťovali sérii akcí pro klienty společnosti Symantec. V roce 2012 jsme pracovali pro český národní fotbalový tým na fotbalovém ME v Polsku, ve Frankfurtu nad Mohanem jsme organizovali 3-denní bohatý program Microsoft Hosting Club 2012. Rok na to proběhl v naší péči BCC Congress ve švýcarském St. Gallenu. V roce 2014 nám svěřila Zürich Insurance kompletní program pro tzv. Event 2014 pro 150 účastníků. V letech 2010 – 2014 jsme měli na starosti ubytování a dopravu pro film Ironman.
Konečně v roce 2015 jsme pro konferenci FIFA byli oficiálními partnery pro účast delegace ze Středního východu a podobný úkol jsme plnili i pro akci Manifesta 2015.

Nová kancelář v Praze disponuje stejně jako ta ve švýcarském Curychu osmi pracovníky. Jste tvůrcem tohoto týmu – jak byste charakterizoval výkonnostní potenciál, který představuje?
Obsazení pražské kanceláře společnosti Q Events & Destination Management tvoří osm skutečných profesionálů. Každý z nás má za sebou minimálně desetiletou praxi v managementu průmyslu cestovního ruchu. Při naší práci využíváme pěti jazyků. Naše zkušenosti a schopnosti nás kvalifikují jako letitou praxí vyzkoušené manažery a organizátory akcí MICE, akcí destinačního managementu, to vše v mezinárodním měřítku. Jsme velmi silně orientováni na zákazníky. Disponujeme značnou silou co do vyhledávání a organizace žádaných služeb v potřebné úrovni (hotely a restauranty denně po celé Evropě) i extenzivním portfoliem dodavatelů na lokálním i mezinárodním trhu..

Zmínil jste se mi o Vaší kolegyni Šárce Koliášové, která v Praze dostala na starost zajímavý projekt, nesoucí název Faith Journeys – tedy „Cesty víry“. Můžete jej přiblížit?
S tímto projektem mám zkušenosti především z USA. Naše kanceláře v Tempe, Atlantě, Seattlu, ale posléze i v Curychu a další, přidružené, jinde v Evropě, Asii, Africe a na Středním východě organizují zájezdy s programem, sestaveným s využitím znalostí náboženských expertů. Jak pro skupiny křesťanské, tak protestantské připravujeme okruhy, vedoucí po církevních objektech, památkách vykazujících souvislosti s historií náboženství, sahající až k okamžikům jejich vzniku. Součástí těchto poutních „balíčků“ nezřídka bývají i významné náboženské události v současnosti. Jen namátkou mohu uvést jako příklad cesty u příležitosti svatořečení Matky Terezy, ke stému výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě, či po stopách Martina Luthera v souvislosti s 500. výročím reformace,které připadá na rok 2017. Zcela ojedinělou akcí budou Světové dny křesťanské mládeže, které se letos uskuteční v polském Krakově za přítomnosti papeže Františka. Zde se očekává příjezd až 2,5 milionu lidí, např. jen z Kanady a USA kolem 3 000 a my se na příjezdech řady skupin budeme podílet. Desítky dalších putování směřují na památná místa v Izraeli, Itálii, atd. Sami věřící nám po návratu z takových zájezdů potvrzují, že si cestou ujasnili řadu dosud nezodpovězených otázek, obohatili své znalosti a vědomí souvislostí, spojených s jejich vírou, upevnili svůj vztah k náboženství zásluhou neopakovatelných zážitků, jakými jsou bohoslužby, meditace a modlitby na svatých místech, do nichž si navíc mohou třeba úryvky z Bible konkrétně zasadit. Výsledkem těchto programů je – jak se všichni účastníci shodují – výrazné duševní obohacení a posílení víry. Je tedy nasnadě, že v tomto odvětví turismu my spatřujeme velmi perspektivní pole své působnosti.

S nepříliš velkou dávkou nadsázky možno konstatovat, že „kruh se uzavřel“, původně z Česka, přes Švýcarsko a USA se vaše podnikání – i když ne beze zbytku – vrací zpět do české metropole, do Prahy. Jaký je to pocit – a odpovídá Vašemu přístupu k životu, popř. Vašemu životnímu krédu?
Jak jsem řekl už v úvodu, svůj srdeční vztah k Česku jsem si s sebou nesl po celý život a ten trvá. Vždy jsem se zabýval myšlenkou, že pokud nastanou vhodné podmínky, rád bych v Česku něco podnikl. Když se ukázalo, že možnosti jsou otevřeny, podmínky pro byznys jsou příhodné, pak jsem nezaváhal. Odpovídá to mému celoživotnímu krédu: „žiješ jen jednou, především dnes – nastane-li příležitost neváhej“!

 

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Pavla Berková
Agentura Dream Job s.r.o.
personální agentura

Rozhovor s osobností – Miroslav Bauer