asociace-kucharu-a-cukraru

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Dne 6.6. 2014 jsme navázali spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Při této příležitosti jsme pro Vás připravili rozhovor s Martinou Vondrovou. Martina Vondrová působí na postu obchodní manažerky Asociace cukrářů a kuchařů České republiky od roku 2013, kdy se snaží posilovat a rozvíjet asociaci a podporovat obor gastronomie.

Mohla byste nám prosím ve stručnosti představit svou profesní kariéru?
Od roku 1992 jsem pracovala pro JUDr. Vladimíra Štětinu a byla jsem u založení Národní federace hotelů a restaurací ČR, také jsem měla možnost být u vzdělávacího projektu ITM, Podnikatelské akademie NFHR ČR, Vzdělávací nadace NFHR ČR a také u založení soukromé Vysoké školy hotelnictví a lázeňství. Naším úkolem bylo vedení sekretariátu NFHR ČR. Po odchodu JUDr. Štětiny jsem se stala historicky prvním zaměstnancem této společnosti. V roce 2006 došlo ke sloučení dvou organizací a to NFHR ČR a HO.RE.KA. Nová organizace dostala název Asociace hotelů a restaurací ČR. V této organizaci jsem působila od roku 1992 do roku 2012 tj. 20 let. Dr. Štětina byl a je mým velkým vzorem a vděčím mu za vše. Od roku 2013 pracuji v Asociaci kuchařů a cukrářů ČR a snažím se posilovat a rozvíjet asociaci a hlavně podporovat nádherný obor gastronomie.

I když fungování AKC řada našich čtenářů bude znát, mlžete představit aktivity AKC a hlavní náplň?
Cíle a hlavní činnost Asociace jsou:

 • zabývat se problematikou kulinářství a gastronomie jako celku v ČR i ve vztahu k zahraničí s cílem zvyšovat jejich úroveň na profesionální bázi,
 • chránit a podporovat oprávněné zájmy svých členů a prosazovat je u orgánů státní správy, organizací a institucí,
 • podílet se na tvorbě a novelizaci právních předpisů souvisejících s gastronomií, výchovnou činností apod.,
 • soustředit, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti z gastronomie doma i v zahraničí, popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi,
 • poskytovat členům odborné informační, konzultační a poradenské služby a podle množství a podmínek napomáhat i dalšími způsoby rozvoji jejich odbornosti
 • zasazovat se o zvýšení autority a prestiže oboru kuchař a cukrář i pohostinství jako celku,
 • navazovat vztahy s obdobnými gastronomickými asociacemi, odbornými institucemi, živnostenskými a cechovními společenstvy v ČR i v zahraničí k výměně zkušeností,
 •  zúčastňovat se a organizovat gastronomické akce, soutěže, výstavy, semináře apod.,
 • jako člen WACS – Světové asociace kuchařů vyvíjet aktivní činnost i na mezinárodním poli,
 • zvláštní pozornost věnovat výchově a vzdělávání mládeže,
 • napomáhat k plnění úkolů a k informovanosti svých členů i další odborné veřejnosti vydáváním periodických i neperiodických publikací podle platných právních norem.

Jak a kdo se může stát členem?
Členem se mohou stát fyzické (věková hranice není omezena) i právnické osoby zabývající se v přítomnosti, minulosti či hodlající se v budoucnosti zabývat gastronomickou činností, nebo i ty fyzické a právnické osoby, které s touto činností sympatizují. Každý zájemce musí vyplnit online přihlášku na www.akc.cz a uhradit členský příspěvek na daný rok. Poté se stává členem a může čerpat všechny výhody členství. Více informací naleznete na http://akc.cz/vyhody-pro-cleny.php.

Jaké soutěže AKC pořádá?
Vzhledem k tomu, že máme působnost po celé ČR organizujeme různé aktivity:

 • Soutěž „Gastro Junior Bidvest Cup“ je nejprestižnější soutěží pro mladé gastronomické odborníky v ČR s dlouholetou tradicí. V letošním roce bude pořádán již 21. ročník. AKC ČR respektuje vývoj těchto soutěží podle regulí WACS (Světová asociace kuchařských spolků) a v tomto 21. ročníku mění zadání pro finále. Vítěz národního kola v oboru KUCHAŘ postupuje do světové soutěže WACS – Young Chefs Challenge. Více informací včetně propozic naleznete na www.akc.cz.
 • Soutěž GASTRO HRADEC VITANA CUP.
 • XVI. Oslavy sv. Vavřince – soutěž Gastro Vavřinec, na počest patrona kuchařů je pořádána tato oslava v srpnu.
 • Mezinárodní den kuchařů – oslava všech kuchařů na celém světě s charitativním posláním. Letos se bude konat v ČR dne 6. září 2014 v rámci Foodparade Praha.
 • Soutěž ČESKÝ KAPR – již 9.ročník, soutěž se pořádá v říjnu vjJižních Čechách.
 • Soutěž XV. Ročník Lázeňský pohárek 2014 v Karlových Varech.
 • Pohár Svatopluka Kuřátka v Karlových Varech.
 • Dále se AKC ČR zúčastňuje pravidelně na gastrofestivalech i veletrzích jako jsou: III. Gastronomické slavnosti M.D.Rettigové Litomyšl, Gastro Foof Fest Litoměřice, Mikulovský gourmet festival v Mikulově, FOR GASTRO & HOTEL, Praha, Gastro Tour Praha.
 • Pořádáme vzdělávací semináře pro řadové kuchaře, šéfkuchaře i pro cukráře.
 • Národní tým AKC ČR a Juniorský národní tým AKC ČR se každý rok prezentují na zahraničních soutěžích.

Jaký projekt Vás v poslední době oslovil a v čem ho považujete za inovativní/úspěšný?
AKC ČR se stala odborným partnerem projektu KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ. Jde o vzdělávací projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání – formou video e-learningu v kombinaci s praktickou výukou v kuchyni. Je určený pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol, kteří se chtějí sebevzdělávat v oboru Kulinářského umění a zlepšovat tak svou odbornou kvalifikaci a cenu na trhu práce. Cílem je naučit Vás podstatu kulinářského umění formou video modulů a neukazovat jak se vaří další recept. Pokud totiž pochopíte jednotlivé kulinářské techniky a postupy, bude umět vytvářet si recepty vlastní, a to je podstata Kulinářského umění. Věřím, že tento projekt bude velmi oblíben a tím bude úspěšný.
Dále bych zmínila projekt Vzdělávání zaměstnanců menz KaM Univerzity Karlovy v Praze. AKC ČR byla pověřena proškolit kuchaře podle nových trendů oboru gastronomie.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů.

Gabriela Radová
headhunting & recruitment consultant
Agentura Dream Job s.r.o.
personální agentura

https://akc.cz/

Rozhovor s osobností – Martina Vondrová