marek-fichtnes

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pan Marek Fichtner, rodák z adršpašských skal, započal svoji kariéru jako kuchař v domácím prostředí hotelového provozu v Adršpachu. Jeho kariérní vzestup však záhy nabral raketového tempa. Kometa jeho profesního vĕhlasu proletĕla Švýcarskem, Nĕmeckem, Irskem i zámořím. Na dva roky zakotvil též na pozici Chef de Cuisine v pĕtihvĕzdičkovém hotelu v Saudské Arábii. Od roku 2008 působí na prestižní pozic Executive Chef i/o F&B Department v KEMPINSKI HOTEL HYBERNSKA *****.

Proč jste se rozhodl pro tento obor?
Již od malička jsem se motal v kuchyni. Bavilo mne dívat se na rodiče jak vaří a pozdĕji jsem i já zkoušel své první recepty. Především českou kuchyni a zvĕřinu. Protože pocházím z Podkrkonoší a můj strýc je hajný, byla u nás zvĕřina upravená na různé způsoby velmi oblíbená. Babička mne pak přesvĕdčila, že gastronomie bude pro mne to pravé a dnes vím,že jsem se rozhodl správnĕ.

Na jaké pozici jste začínal?
Bĕhem studia na střední škole jsem si přivydĕlával v restauraci jako číšník. Po maturitĕ jsem nastoupil do svého prvního zamĕstnání jako kuchař. Když se mi pak naskytla příležitost odjet do zahraničí, neváhal jsem a jel za novými zkušenostmi.

Co myslíte, že je za Vaším pracovním úspĕchem?
Vždycky jsem se snažil být ve své práci nejlepší. Baví mne zkoušet nové postupy a vymýšlet netradiční kombinace pokrmů. V zahraničí jsem mĕl možnost učit se od mistrů v tomto oboru a když jsem se pak po 8 letech vrátil zpĕt do české republiky, začal jsem nasbírané zkušenosti uplatňovat v restauraci hotelu Kempinski.

Podle čeho si vybíráte zamĕstnance do týmu – hlavní 3 kritéria?
Kritéria kladená na zamĕstnance odpovídají pozici, o kterou zamĕstnanec usiluje. Obecnĕ lze však říci, že nejdůležitĕjší jsou: Zájem a nadšení pro práci, s čímž úzce souvisí ochota na sobĕ pracovat a učit se novým vĕcem. Rychlost, spolehlivost, schopnost pracovat pod tlakem. Schopnost rychle se přizpůsobit zmĕnĕným podmínkám.

Co na zamĕstnancích nejvíce postrádáte?
Pracovat v kuchyni je velmi náročné, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Můj team tuto práci zvládá výbornĕ. V našem oboru je pro zamĕstnance důležité, aby se dokázali rychle přizpůsobit neočekávaným zmĕnám a vyrovnat se se stresem, což pro nĕkteré z nich občas bývá složitĕjší.

Jak motivujete své podřízené?
Vĕřím, že nejdůležitĕjší je příjemné pracovní prostředí, které jim umožní rozvinout svůj potenciál a realizovat se. Týmová práce a spokojený kolektiv je nejdůležitĕjší pro zvládání každodenních úkolů.

Co byste zmĕnil na cestovním ruchu?
Myslím, že u nás se stále dost hostů bojí navštĕvovat hotelové restaurace. Bohužel u velké části veřejnosti stále převládá názor, že hotelové restaurace jsou příliš drahé. V Kempinski pořádáme spoustu akcí (např. happy hours v odpoledních hodinách, pátky s vystoupením DJ, letní barbecue), kterými se snažíme tento mýtus zbořit a přilákat k nám více klientů.

Máte nĕjaký nesplnĕný sen?
Snem každého šéfkuchaře je mít restauraci plnou spokojených hostů, kteří se nebojí experimentovat a zkoušet nové vĕci. Rád bych si také v budoucnu otevřel svou vlastní restauraci.

Jaké je Vaše pracovní motto?
Vždy jsem se řídil heslem „Když nĕco dĕlám, tak pořádnĕ.“

Co byste doporučil tĕm uchazečům, kteří by chtĕli mít stejnou kariéru jako Vy?
Práce šéfkuchaře vyžaduje zájem a nadšení pro práci, která je velmi časovĕ i fyzicky náročná. Vždy doporučuji také získat zkušenosti v zahraničí a nebát se vyhledávat a zkoušet netradiční postupy a kombinace surovin.

Ing. Pavla Berková
Headhunting & Recruitment Consultant
Agentura Dream Job, hospitality & gastronomy
personální agentura

 

Rozhovor s osobností – Marek Fichtner