lenka-zlebkova

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Tento měsíc máme opravdu štěstí, že si na nás našla čas nesmírně energická dáma, Lenka Žlebková. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, hlavní specializaci „Mezinárodní obchod“, vedlejší „Cestovní ruch“. V průbĕhu svých studií absolvovala stáž na École Supérieure De Commerce v Paříži se zamĕřením na „Mezinárodní marketing“ a Management Trainee Program ve Spojených státech amerických v hotelovém řetĕzci Marriott. V rámci dosavadních zkušeností mĕla možnost působit v oddĕlení Péče o zákazníka společnosti Aliatel, pracovat jako Product Manager v CzechTourism, Restaurant Manager ve rodinné restauraci „The Great Escape“v USA, Residence Manager ve společnosti MaMaison Hotels & Apartments, Corporate Account Manager v President Hotelu Prague, kde pak postoupila na pozici Director of Sales & Marketing, kterou zastávala 5 let. Od kvĕtna 2008 byla členkou představenstva Prague Convention Bureau odpovĕdnou za marketing. V září 2010 byla jmenována do pozice ředitelky Prague Convention Bureau.

Lenko, máte opravdu velmi pestrý životopis. Je vidět, že jste se krásnně vypracovala. Proč jste se rozhodla pro tento obor?
V cestovním ruchu se pohybuji od svých 18 let, kdy jsem absolvovala průvodcovský kurz a hned 1. léta  průvodcovala zájezdy českých turistů do Jižní Francie, Itálie a Španĕlska. Tato práce mĕ velmi bavila, a tak jsem si v rámci studia na VŠE vybrala v magisterském studiu vedlejší specializaci CR. Bĕhem studia jsem pak pobývala rok v USA, kde jsem pracovala na nejrůznĕjších pozicích v rámci hotelového řetĕzce Marriott, a tak se více ménĕ dostala k hotelnictví, které mi učarovalo.

Na jaké pozici jste začínala v cestovním ruchu
V tĕch zmiňovaných 18 jako průvodkynĕ, v rámci Management trainee programu v USA jsem si prošla housekeepingem, F&B a recepcí.

Co myslíte, že je za Vaším pracovním úspĕchem?
Myslím, že touha nĕčeho dosáhnout, stále se učit novým vĕcem, pozitivní přístup a nadšení pro vĕc, snaha obklopovat se schopnými a stejnĕ smýšlejícími kolegy a jakýsi vlastní hnací motor, který mĕ žene dopředu. Asi to bude taky ovlivnĕno znamením, jsem býk …?

Podle čeho si vybíráte zamĕstnance do týmu – hlavní 3 kritéria?
Typ vzdĕlání a zkušenosti, nejlépe alespoň částečnĕ ze zahraničí jako základní předpoklad. Pozitivní přístup a nadšení pro vĕc, zkrátka musíme být naladĕni na jednu vlnu. Reference, a pak dám také hodnĕ na vlastní intuici.

Co na zamĕstnancích nejvíce postrádáte?
Nejvíce postrádám v současné dobĕ na mladých lidech malinko pokoru, ochotu nejprve se učit novým vĕcem, nĕco dokázat, a pak sklízet ovoce ve formĕ růstu platu či pozice. Myslím, že v našem oboru je důležité, aby si budoucí manažeři prošli i provozem od základu a vĕdĕli, o čem pak s podřízenými mluví. Mnĕ osobnĕ to mnohokrát v hotelovém provozu pomohlo.

Jak motivujete své podřízené?
Tak samozřejmĕ finančnĕ, vždy jsem se snažila alespoň část platu postavit na bonusech za odpovídající výkon. Ale za důležité také považuji možnost dále se vzdĕlávat a samotnou pochvalu zamĕstnance za dobře odvedenou práci. Snažím se také svým podřízeným vysvĕtlovat, proč konkrétní kroky dĕláme, i když zrovna nejsou populární, co nám to jako společnosti přinese. V podstatĕ je potřeba, aby s Vámi sdíleli Vaši vizi, nadšení a v práci vidĕli smysl.

Co byste zmĕnila na cestovním ruchu?
Celkový význam tohoto oboru je představiteli tohoto státu velmi podhodnocen, když si uvĕdomíme, kolik přináší do státního rozpočtu a jak velkou představuje zamĕstnanost. Malinko mĕ také trápí stále určitý „amatérismus“, který v tomto oboru mnohdy a mnohde panuje. Každý má pocit, že CR rozumí a může ho dĕlat. Přála bych si, aby v CR pracovali jen lidé, které baví, kteří ho chtĕjí dĕlat a chtĕjí druhým „lidem sloužit“. To je asi ale přílišidealistické….

Máte nĕjaký nesplnĕný sen?
Spoustu, ale nic, co by se ještĕ nedalo zrealizovat!

Jaké je Vaše pracovní motto?
Všechno jde, když se chce!

Co byste doporučila tĕm uchazečům, kteří by chtĕli mít stejnou kariéru jako Vy?
Vycestovat do zahraničí, ať už v rámci studií, tak pracovnĕ, rozhodnĕ jim to rozšíří obzory. Vyzkoušet si práci od základu, a pak se nebát jít za svým cílem, vĕřit ve své schopnosti, brát na sebe zodpovĕdnost a nebát se nových výzev! Ve finále je prostĕ potřeba být ve správnou chvíli na správném místĕ ?!

Ing. Pavla Berková
Headhunting & Recruitment Consultant
Dream Job, hospitality & gastronomy

Rozhovor s osobností – Lenka Žlebková