jiri-roith|jiri-roith

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pan Jiří Roith je zakladatel projektu „Kulinářské umění“, kterému se věnuje od roku 2013. Ve svém profesním životě působil od roku 1995 až do roku 2008 v prodeji a marketingu jak u nás, tak v zahraničí. V letech 2009 – 2010 studoval The International Culinary Schools at The Art Institutes ve Vancouveru, kde získal diplom Restaurant Management and Culinary Arts. Poté v roce 2011 zakládá gastronomický koncept „Z farmy na stůl“ v České Republice a začne provozovat vlastní restaurační zařízení.

Můžete nám představit Váš skvělý koncept?
Kulinářské umění je vzdělávací projekt určený pro tři cílové skupiny, kterými jsou profesionálové v gastronomii, učitelé a studenti gastronomických a hotelových škol a v neposlední řadě hobby kuchaři, kteří berou svého koníčka vážně. Podstatou tohoto projektu je učit kulinářské techniky a postupy a ne jednotlivé recepty. Když totiž student pochopí podstatu jednotlivých kulinářských technik a postupů, bude si umět vytvářet recepty vlastní.

Je možné tento projekt najít i v zahraničí?
Určitě ano, na všech světových gastronomických školách je možné studovat obor, který se jmenuje „Culinary Arts“, což v překladu znamená Kulinářské umění. Já sám jsem obor Culinary Arts vystudoval na gastronomické škole v Kanadě, a proto je český projekt Kulinářské umění inspirovaný metodikou výuky na světových gastronomických školách.

O jaké kurzy je největší zájem?
Kulinářské umění nenabízí tradiční kurzy vaření zaměřené na konkrétní recepty, na které se musíte fyzicky dostavit, ale on-line video kurzy Kulinářského umění zaměřené na kulinářské techniky a postupy. To znamená, že když si koupíte licenci pro přístup do Kulinářského umění, budete mít dnes přístup do 25 kurzů. Do konce roku bude dostupných již 3O kurzů a od ledna začneme každý měsíc přidávat dva nové kurzy. Celkem plánujeme zpracovat až 80 kurzů Kulinářského umění. Nemusíte si tedy vybírat jednotlivé kurzy, ale můžete se začít učit Kulinářské umění od A do Z.

Jak funguje celý proces?
Když se rozhodnete navštívit tradiční kurz vaření, naučíte se jeden nebo několik konkrétních receptů a když budete chtít pokračovat, budete si muset najít čas a finanční prostředky na návštěvu dalšího kurzu. Když si koupíte licenci pro přístup do vzdělávacího projektu Kulinářského umění, budete mít on-line přístup do video kurzů zaměřených na kulinářské techniky a postupy, což Vám umožní pochopit podstatu vaření a budete si umět vytvářet recepty vlastní, nebo perfektně a konzistentně připravovat recepty tradiční. Funguje to tak, že se zdarma zaregistrujete na www.kulinarskeumeni.cz [1] a vyberete si druh licence, o který máte zájem. Dnes nabízíme roční nebo časově neomezenou licenci, která Vám umožňuje přístup do všech dostupných on-line video kurzů Kulinářského umění. Můžete tedy studovat jednotlivé kurzy ve Vašem vlastním tempu a k jednotlivým kurzům se můžete kdykoliv vrátit. Ke každému kurzu jsme také zpracovali kvízové otázky, které Vám pomohou ověřit si své nově získané vědomosti a případně si udělat vlastní certifikát.

Kde se může po absolvování kurzu člověk uplatnit?
To záleží, do jaké skupiny patříte. Hobby kuchaři najdou uplatnění kurzů Kulinářského umění při domácím vaření nebo při vaření pro jejich rodinu a kamarády. Studenti hotelových a gastronomických škol si studiem profesionálního Kulinářského umění zvyšují svou odbornou kvalifikaci a následně tak uplatnění při budování své kariéry. A to samé platí také pro profesionály v gastronomii, kteří mají zájem se v gastronomii neustále zlepšovat a sebevzdělávat se.

Jaké plány máte do budoucna?
Do konce roku bude natočených 30 kurzů Kulinářského umění a celkově jich plánujeme produkovat 80, plány na další rok jsou tedy jasné. Jedním z hlavních cílů projektu je zlepšit úroveň vzdělávání na gastronomických a hotelových školách. Dnes je do projektu zapojených 15 škol a naším cílem bude jejich počet postupně zvyšovat a tím tak dlouhodobě zvyšovat úroveň české gastronomie. Velký zájem o projekt je ale také mezi majiteli restaurací a profesionálními kuchaři a naším cílem je také rozšiřovat jejich řady.

Jak hodnotíme českou gastronomii?
Kvalita české gastronomie je na vzestupu, který je ale zatím velmi pozvolný a pomalý. Myslím si, že kvalita gastronomie každé země začíná v kvalitě dostupného gastronomického vzdělávání a ta je u nás, až na výjimky, v neutěšeném stavu. Další velký vliv na kvalitu gastronomie mají jednotliví šéfkuchaři restaurací, kteří jsou mentory české gastronomie pro mladé kuchaře. A kvalitních a zkušených mentorů, kteří předávají své profesionální znalosti mladým kuchařům, je u nás stále málo.

Máte Vy své kuchařské vzory?
Mým kuchařským vzorem je můj mentor, který mi během mých gastronomických studií neúnavně předával své zkušenosti a znalosti, ze kterých čerpám do dnes. Jaké je Vaše životní krédo? Dělat věci, které mě baví a ze kterých mám pocit seberealizace. Když totiž děláme to, co nás baví, většinou to děláme dobře a jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Děkuji za rozhovor.

Pavla Berková
Managing director, Agentura Dream Job s.r.o.
personální agentura

Rozhovor s osobností – Jiří Roith