jaroslav-hykl|jaroslav-hykl

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

V březnovém rozhovoru si na nás udělal čas majitel Villy Richter, známý režisér a producent pan Jaroslav Hykl. Jaroslav Hykl se od roku 1997 systematicky věnuje propagaci kultury vína. Je autorem televizní encyklopedie světového vinařství vysílané pod názvem Putovaní za vínem a dalších filmů o vinařství. Je autorem obnovy Svatováclavské vinice a Villa Richter, kterou v současné době i provozuje. Absolvent Filmové a televizní fakulty AMU – hraná režie.

Máte v pronájmu Villa Richter, co Vás k tomu vedlo?
Nejsem původní profesí restauratér. Jsem, respektive byl jsem, filmař. Před více než deseti lety jsem dokončil coby scenárista, režisér a výkonný producent, stodílný dokumentární seriál o víně. Během mnohaleté práce na seriálu jsem procestoval téměř všechny vinařské oblasti na všech kontinentech. No a jak známo – kde se révě dobře daří, tam se dobře vaří. A protože jsem natáčel s nejlepšími vinaři, kteří měli vždy úzkou vazbu na nejlepší restaurace v oblasti, poznával jsem nejen skvělá vína, ale i nejlepší místní gastronomii. No a když takto cestujete po světě celých 7 let, tak získáte celkem slušné srovnání a přehled o kultuře stolování. Postupně jsem začal přemýšlet o tom, že bych chtěl v budoucnu realizovat projekt, kde by se spojila kultura jídla a vína. Náhoda mě pak přivedla na Svatováclavskou vinici a Villu Richter na Pražském hradě, které byly tehdy v dezolátním stavu a právě se hledal nový koncept, jak místo zajímavě využít. Přišel jsem s projektem obnovy vinice a přeměny vily v restauraci, zaměřenou na zážitkovou gastronomii. No, a tak vznikla Villa Richter. A já se stal z filmaře vinařem a restauratérem.

Pracoval jste u filmu. S jakým filmem, pořady či dokumenty si Vás můžeme spojit?
Začínal jsem jako asistent režie na Postřižinách a po studiích na FAMU, jsem založil svoji produkční společnost. Začínal jsem pracovat v tehdy bouřlivě se rozvíjející reklamě. Vedle toho jsem režíroval tel. inscenace, tel. filmy, dokumenty, ale i zábavné soutěže. Nevím, jestli si to dnes ještě bude někdo pamatovat, protože je to už dávno, ale začínal jsem takové zábavné pořady jako Nikdo není dokonalý, Gumáky, Benefice slavných herců (Horníček, Sovák, Brodský, Zázvorková), natáčel jsem tel. inscenace s M. Donutilem, I. Janžurovou, Simonou Stašovou, J. Bartoškou, J. Macháčkem, Jardou Duškem…vedle toho jsem dělal i hudební pořady a dokumentární seriály a mimo jiné právě i stodílný seriál o víně vysílaný v televizi pod názvem Putování za vínem. Je velmi rozdílná práce v produkci a ve vedení restaurace? Samozřejmě. Jde o úplně jiné profese s naprosto rozdílnými specifiky. Ale u obou platí, že k dobrému konečnému výsledku se můžete dostat pouze tehdy, když si vyberete dobré spolupracovníky. Obě vedoucí pozice: režisér i majitel restaurace jsou manažerské, jejichž hlavní úkol je sladit kolektiv do efektivního a funkčního celku. Nesmí vybírat čisté individualisty, ale lidi, kteří umí nejen svoji práci, ale umí spolupracovat a pro které práce není pouze zaměstnání a obživa, ale i zábava.

Co Vás při vedení restaurace nejvíce překvapilo?
Že to je opravdu těžká, ale i krásná profese. Že k dobrému výsledku je možné dojít jen tehdy, když nic nepodceníte a trpělivě se snažíte zdokonalovat i to co jste včera považoval za dostatečné. Že nelze tolerovat šlendrián a že pro neschopnost nesmíte mít shovívavost, protože jeden člověk lehce může zkazit úsilí druhých. Že i v gastronomii je spousta nadšenců, kteří tuto nelehkou profesi milují. Takové lidi hledáme stále a rádi je přijmeme.

Pořádáte i Svátek Růžových vín, kdy to bude tento rok?
Jako každý rok na 1. května. Svátkem Růžových vín začínáme vinařskou sezónu akcí ve Svatováclavské vinici a končíme 28. září Svatováclavským vinobraním. Jaké je nejlepší víno Vaší vinice? Od vysazení nového vinohradu ve Svatováclavské vinici uplynulo 8 let. Říká se, že pro velká vína je potřeba nejméně 8 let než réva důkladně zakoření, aby mohla vydávat své nejlepší plody. Mě těší, že již dva minulé roky jsme dokázali z našich hroznů vyrobit vína, která jsou opakovaně zařazena v Průvodci nejlepšími víny České republiky. Jde o limitované série Ryzlinku rýnského a Pinot noir, které jsou k dostání pouze v naší restauraci.

Na co se ve Villa Richter můžeme těšit?
Chystáme řadu nových věcí. Budeme pořádat řadu menších, ale pravidelných vinařských akcí přímo ve vinici. Připravujme nové gastronomické novinky. Provozujeme v sezóně v areálu vinice 3 restaurace s rozdílnou nabídkou. Myslím, že naši hosté se mají na co těšit.

Děkujeme za rozhovor. Věřím, že se Vám bude v podnikání dařit. Každému můžeme Vaše skvělé místo vřele doporučit a třeba se s našimi čtenáři potkáme na festivalu růžových vín……

Ing. Pavla Berková
Managing director, Agentura Dream Job s.r.o.
personální agentura

www.villarichter.cz

Rozhovor s osobností – Jaroslav Hykl