gustavo-guidobono

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pan Gustavo Guidobono Zabala (35 let, rok 2013) přesídlil ze slunného Španělska do České republiky v roce 2005 aby nastoupil do hotelu Barcelo Praha jako Operation manager. Hotelový řetězec Barcelo v posledních letech expandoval, čehož důkazem bylo i otevření dalšího hotelového provozu v Praze, hotelu Barcelo Old Town. Zde již pan Zabala přichází přímo na post ředitele. Řetězec Barcelo v září tohoto roku přebírá další, v pořadí již třetí hotel na území hlavního města. Pan Gustavo dynamicky rozšiřuje své ředitelské pravomoce i na tento nový hotelový projekt, k čemuž mu srdečně gratulujeme. Pan Gustavo Guidobono Zabala hovoří španělsky, italsky, německy a anglicky.

Gustavo, čím právě Vás obor cestovního ruchu okouzlil?
Pro práci v cestovním ruchu jsem se rozhodl proto, že mne vždy lákala představa práce v zahraničí, práce s lidmi a poznávání cizích kultur.

Na jaké pozici jste v tomto oboru začínal?
Svou kariéru v cestovním ruchu jsem zahájil ve svých 18 letech, kdy jsem, během denního studia oboru kvality cestovního ruchu, po večerech zároveň
pracoval jako animátor. Poté jsem přešel na oddělení recepce, obchodní oddělení a po několikaleté zkušenosti na pozici provozního ředitele mi byla nabídnuta funkce generálního ředitele.

Jaký je Váš recept na úspěch?
Mně osobně se v pracovním životě osvědčila především odpovědnost, flexibilita, profesionalita, vysoké pracovní nasazení, empatie a v neposlední řadě také smysl pro humor.

Jaké tři nejdůležitější kritéria upřednostňujete při výběru nových zaměstnanců?
Z mého pohledu jsou důležitými kritérii především přístup k práci, flexibilita, v závislosti na typu pozice také vzezření a příjemné vystupování a velmi důležitá je pro mne i všestrannost daného kandidáta.

Co na zaměstnancích nejvíce postrádáte?
Na svých zaměstnancích nepostrádám vůbec nic – právě proto jsem si je vybral do svého týmu :-). Nicméně vždy se dá, a také se o to snažíme, něco
ještě vylepšit.

Jak motivujete své podřízené?
Snažím se mít vždy přehled o tom, jaká jsou pracovní přání a potřeby zaměstnanců, a zároveň, pokud je to možné, jim pomáhat i co se týče osobních záležitostí a problémů, se kterými se mohou potýkat. A znovu bych rád zdůraznil především nutnost umět svým podřízeným naslouchat, což je pro mne, z hlediska motivace, klíčové.

Co byste na cestovním ruchu změnil a jaký vývoj podle Vás můžeme v tomto oboru očekávat?
Kdybych měl tuto pravomoc, určitě bych, v rámci cestovního ruchu České republiky, upravil podmínky pro možnost otevírání nových hotelů, čímž by došlo k určité regulaci jejich počtu, nebo bych alespoň upravil systém klasifikace těch stávajících. Osobně se domnívám, že co se týče období krize, máme to nejhorší snad již za sebou, ačkoli toto období ještě zcela nepřešlo. Po sedmi letech mého pobytu v Praze mám tu zkušenost, že současný turista je zaměřen, kromě hlavní metropole, také na ostatní místa České republiky, tudíž můžeme očekávat, že se k nám tito klienti budou vracet i vícekrát

Kde a jak nejraději trávíte svoji vlastní dovolenou?
Svou ideální dovolenou si přestavuji na pláži u moře, kde je hodně sluníčka 🙂

Máte i Vy  nějaký nesplněný sen?
Prozatím musím říci, že se mi všech doposud vytyčených met podařilo dosáhnout a právě proto je pro mne vždy důležité stanovovat si cíle, ať už krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé, protože když se Vám podaří některého z těchto cílů dosáhnout, ještě více Vás to pak motivuje k dosažení dalších cílů, včetně těch, které nám připadají méně dosažitelné.

Jaké je Vaše pracovní motto?
„All of us is always better than one of us“, to znamená, že vždy je lepší – produktivnější a efektivnější – pracovat v týmu.

Co byste doporučil těm uchazečům, kteří se chtějí nechat Vámi inspirovat?
Být trpělivý, flexibilní, mít pozitivní přístup a velkou chuť do práce! 🙂

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěšchů.

Pavla Berková
Headhunting & Recruitment consultant
Dream job – personální agentura

Rozhovor s osobností – Gustavo Guidobono Zabala