asiciace-hotelu-a-restauraci-logo|ahr-cr-logo

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Na měsíc listopad pro Vás máme připravený rozhovor s AHR. Vzhledem k zaměření Agentury Dream Job jsme se rozhodli, že pro Vás připravíme rozhovor s Asociací hotelů a restaurací. Rozhovor s AHR může čtenářům přiblížit „poselství“ AHR nebo rozšířit obzory. Věříme, že Vás rozhovor zaujme. Tým Agentury Dream Job Vám přeje příjemné čtení!

Mohu Vás požádat o krátké představení Asociace hotelů a restaurací?
AHR ČR je jedinou profesní organizací, zastupující zájmy majitelů a provozovatelů hotelů, penzionů a restaurací. Momentálně reprezentuje více než 60 tis. hotelových pokojů, tedy více než polovinu celkové kapacity České republiky, přibližně 85 tis. míst u stolů v restauracích a více než 65 tis. zaměstnanců v oboru. Naše asociace je zároveň dlouholetým členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC se sídlem v Bruselu.
Hlavní náplní činnosti této organizace je připomínkování zákonů a zastupování zájmů členů vůči státní správě, vzdělávání, metodická činnost, poradenství a podpora členů v oblastech, na které sami nemají čas nebo kapacitu. Poslední dobou je jedním ze smyslů asociace také snaha o minimalizaci dopadů četných regulací, které neustále narůstají a to jak na evropské úrovni, tak i na národní. Zde právě velmi zhodnocujeme také naše členství v evropské konfederaci HOTREC.
Asociace však již poskytuje také služby zaměstnancům členských zařízení, jako je například nedávno spuštěný projekt Cestujeme s AHR, který umožňuje zaměstnancům cestovat za velmi výhodné ceny v rámci celé republiky po dalších členských zařízeních. Jak bylo výše uvedeno, není to malá nabídka, protože dnes se jedná minimálně o polovinu kapacity ubytování v naší zemi.
Asociace nemyslí jen na své členy a jejich prosperitu, ale snaží se vytvářet také projekty odpovědného podnikání, jako je podpora a komunikace s místními komunitami, ochrana životního prostředí a udržitelnost podnikání. V neposlední řadě je úzce spjata s Nadací AHR ČR, která podporuje děti v dětských domovech po celé republice.
Zjednodušeně se dá říci, že nejen šetříme nemalé finanční prostředky našim členům a zajišťujeme servis, na který nemají čas, ale zároveň nabízíme malým i větším podnikům, aby využívali některých synergetických projektů, které mohou jinak vytvářet pouze hotelové a nadnárodní řetězce. Konkrétně programy loajality, společné nákupy a vyjednávání s dodavateli, společný marketing a tréninkové aktivity.

Co přináší hotelům a restauracím členství ve vaší asociaci?
Od roku 2006 budujeme novou, moderní organizaci, která respektuje změny v potřebách členů, trhu a technologických trendech. V minulosti bylo členství v profesních organizacích spíše prestižní záležitostí a činnost těchto organizací se soustředila hlavně na aktivity v oblasti lobby Ingu, které v závěru slouží všem podnikatelům bez rozdílu, zda tyto organizace podporují, či nikoliv. Současné potřeby a atraktivnost každé organizace závisí také na tom, zda je tato organizace schopna nabídnout konkrétní členské výhody exklusivně pouze svým členům. Takže kromě zastupování zájmů oboru a snahy ovlivnit pozitivně legislativní prostředí pro podnikání, můžeme hrdě konstatovat, že být členem AHR ČR se každému vyplatí. Jsme schopni uspořit našim členům finanční prostředky, které mnohdy mnohonásobně překračují náklady, spojené s členskými poplatky – jsou to energie, školení, výhody nabízené dodavateli a také autorské poplatky kolektivním správcům. Poslední jmenované, tedy zajištění hromadné kolektivní smlouvy za autorské poplatky je také příkladem úspory času. Naše členy ve vyjednávání a řešení autorských odměn plně zastupujeme a poskytujeme jim veškerý právní servis.

Jaké nové online programy máte připravené?
Pro naše členy jsme k dispozici na emailu, telefonu a chatu, jak na stránkách ahrcr.cz, tak v rámci vzdělávacích programů na akademieahrr.cz. V členské sekci mají členové exkluzivní přístup do intranetu k aktuálních reportů, metodikám, šablonám a dalším potřebným materiálům. Informace taktéž sdílíme na Facebooku, Instagram AHR ČR, LinkedIn profilu a blogu Akademie AHR.

Co se Vám ve vládě podařilo ze společných zájmů prosadit?
Na evropské úrovni se nám podařilo zastavit nebo zmírnit již mnoho regulačních opatření, konkrétně směrnici o cestovních balíčcích, označování nebalených potravin, požadavky na technickou vybavenost v souvislosti s tzv. přístupností ubytovacích zařízení a mnohé další.
Domníváme se, že největším úspěchem minulého roku na národní úrovni bylo prosazení snížené sazby DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje, což je změna, o kterou se již léta marně snaží naši kolegové z jiných evropských zemí. Po několika novelách autorského zákona jsme dosáhli některých podstatných změn, které by měly sloužit ke spravedlivějšímu prostředí mezi uživateli a poskytovateli autorských děl. Mohli bychom zmínit další, stejně jako to, co připravujeme, například změnu zákona o místních poplatcích, ale to by bylo již na další článek.

Nabízíte i poradenství, v jakých otázkách se na Vás členové mohou obrátit?
Umíme srozumitelně říkat komplikované věci. Členy informuje s předstihem o chystané nové legislativně či o možných změnách, o vyhláškách a vznikajících předpisech. Zpracováváme šablony a metodiky, které jsou okamžitému k použití. Zajímavé informace jistě naši členové naleznou i v pravidelných informačních mailinzích včetně monitoringu médií, newsletterů a newsletterů s nabídkou partnerů/dodavatelů. Každé dva měsíce také členové obdrží do své schránky tištěný magazín AHR Fórum.
Akademie AHR mimo kurzy otevřené a kurzy na klíč nabízí i individuální konzultace či poradenství v rámci projektu „poradíme s …“ Zaměřujeme se na optimalizaci provozních nákladů ubytovacích zařízení, na poradenství v oblasti nových legislativních povinností v gastronomickém provozu, na moderní efektivní koncepci ubytovacích a stravovacích zařízení (preopening, rebranding apod.). Taktéž nabízíme poradenství, konzultace a certifikace ubytovacích zařízení v rámci systému Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, HotelStars Union.

Jaké školení u Vás členové mohou získat?
Víme,které vědomosti a jaké schopnosti business hotelnictví a gastronomie posunou dál. Nabízíme kurzy odborných dovedností hotelnictví a gastronomie (recepce, housekeeping, profesionální obsluha, efektivní řízení obchodního oddělení, revenue, gastronomické semináře a mnohé další) i kurzy měkkých dovedností. Mimo veřejné kurzů organizujeme i kurzy na míru či zajistíme individuální poradenství. V rámci Akademie AHR taktéž připravujeme speciální workshopy k aktuálním tématům a exkluzivní semináře známých osobností. Vypsané kurzy, určené i pro širokou veřejnost, najdete na www.akademieahr.cz

Jaké další projekty AHR ČR připravuje?
Projekt „Cestujeme s AHR“ myslí na zaměstnance členských hotelů a restaurací a umožňuje jim cestovat po ČR za zvýhodněné zaměstnanecké ceny. Nadace AHR ČR pomáhá dětem z dětských domov, investuje do jejich vzdělání i prostředí, ve kterém žijí. Každoročně též oceňujeme ty nejlepší z našeho oboru v několika kategoriích – od mladých manažerů až po zkušené hoteliéry a restauratéry. Od velkých společností až po malé restaurace a penziony.
První ročník projektu „Noc hotelů“ byl velmi úspěšný. V dalším roce se připojují i další česká města, která chtějí být blíže svým obyvatelům a přiblížit jim, co hotely dělají a jak jsou prospěšní.
Projekt „Czech special“ promuje restaurace nabízející autentickou českou kuchyni.
Penziony oceňujeme v soutěži „Penzion roku“ na základě pozitivních hodnocení jejich hostů.

Děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme celé AHR mnoho dalších úspěchů do budoucna.

https://www.ahrcr.cz/

Dominika Březinová

Researcher
Agentura Dream Job s.r.o.
personální agentura

Rozhovor s osobností – Asociace hotelů a restaurací