Autor: Milan Ballík

Přečtěte se starší recenzi Dvoru Hoffmeister