← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

V rámci průzkumu, který jsme provedli mezi studenty prvních ročníků University College of Prague, jsme se zaměřili na klíčové otázky, které by mohly zajímat potenciální zaměstnavatele těchto mladých lidí. Níže uvádíme shrnutí jejich odpovědí.

1. Co je pro Vás důležité při volbě zaměstnání?

První otázka se týkala faktorů, které studenti považují za nejdůležitější při výběru zaměstnání.

  • Plat – 64 % respondentů uvedlo, že pro ně je plat nejdůležitějším faktorem při výběru zaměstnání.
  • Benefity (Multisport, více dnů dovolené, stravenky…) – 36 % studentů považuje benefity za klíčové při rozhodování o zaměstnání.
  • Brand zaměstnavatele – Žádný z respondentů neoznačil brand zaměstnavatele jako důležitý faktor.

2. Jaký typ pracovního prostředí preferujete?

Další otázka se zabývala preferovaným typem pracovního prostředí.

  • Open space – 50 % studentů preferuje otevřené pracovní prostory, které podporují týmovou spolupráci a komunikaci.
  • Menší samostatné kanceláře – 42 % dotazovaných preferuje menší, samostatné kanceláře, které nabízejí více soukromí a klidu na práci.
  • Home office – Pouze 8 % studentů preferuje práci z domova, což naznačuje, že většina studentů dává přednost fyzické přítomnosti v kanceláři a být mezi kolegy.

3. Jaké platové očekávání je pro Vás adekvátní po ukončení vysoké školy?

Poslední otázka se zaměřila na platová očekávání studentů po ukončení vysoké školy a z jaké mzdy by byly schopni v Praze pokrýt své náklady.

  • 25.000 – 34.000 CZK hrubého / měsíc – Žádný student neoznačil tuto platovou kategorii jako adekvátní.
  • 35.000 – 49.000 CZK hrubého / měsíc – 54 % studentů považuje tuto platovou kategorii za přijatelnou.
  • 50.000 – 64.000 CZK hrubého / měsíc – 46 % respondentů očekává plat v tomto rozmezí.

Z výsledků ankety vyplývá, že pro studenty University College of Prague je klíčovým faktorem při výběru zaměstnání především výše platu, následovaná benefity. Překvapivě, značka zaměstnavatele nehraje v jejich rozhodování významnou roli. Co se týče pracovního prostředí, většina studentů preferuje otevřené prostory nebo menší kanceláře, zatímco práce z domova pro ně v tuto chvíli není příliš populární. V oblasti platových očekávání mají studenti poměrně vysoké nároky, což by měli potenciální zaměstnavatelé brát v úvahu při nabídkách pracovních míst. (V osobní diskuzi uváděli, že v Praze nelze mít menší plat, aby byli schopni “vyžít.”)

Tyto informace mohou zaměstnavatelům posloužit k lepšímu porozumění preferencí mladých absolventů a k úpravě pracovních nabídek tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich očekáváním a potřebám.

Váš tým

Agentury Dream Job s.r.o.

Průzkum mezi studenty: Preference ve volbě zaměstnání