|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Asociace pracovních agentur www.apa.cz ve spolupráci s Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů www.akvpracpravo.cz si dovoluje pozvat zástupce z agentur práce na seminář o aktuálních změnách z oblasti – PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA. 

Místo a čas konání:

středa 15. září  2021 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE,
Freyova ulice, Praha 9 (bezprostředně u stanice metra linky B Vysočanská)

Přednášející: JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV a Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Oba jsou členy poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství.

PROGRAM SEMINÁŘE

 • Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese),
 • Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách) a práce na její novelizaci
 • Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)
 • Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce
 • Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
 • Institut pověřeného poskytovatele
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
 • Lékařské prohlídky pro práci v noci
 • Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – novela vyhlášky v roce 2019)
 • Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr

Úprava pro agenturní zaměstnance

 • Mladiství a žáci
 • Financování (vč. vstupních prohlídek)
 • Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
 • Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
 • Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
 • Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb.včetně Covid 19

Lektoři rádi odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Účastnický poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo u presence proti potvrzení. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH nebo na číslo účtu zde, variabilní symbol: 2001.

 • Cena semináře zahrnuje: kurzovné, občerstvení a písemný materiál.

·        Závazně se lze přihlásit nejpozději do 7.9.2021 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz.

 

 

Tým Agentury Dream Job s.r.o.
www.dream-job.cz 

 

Zdroj:
www.akvpracpravo.cz

Pracovnělékařská služba – seminář o aktuálních změnách