||

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie
S ohledem na blížící se konec roku budou brzy aktuální i četné legislativní změny a tentokrát rádi sdílíme pozvání od Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na blížící se seminář na téma:
Novela vyhlášky o PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH a aktuality v ní

 

Místo a čas konání:
28. listopadu 2022 od 9.00 do 14.30 hodin v CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE****
(Freyova ulice, Praha 9, stanice metra B Vysočanská OC Fenix)

Přednášející:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro hygienu práce a pracovní lékařství
a
Mgr. Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

PROGRAM SEMINÁŘE:
Co přináší Novela vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách, s účinností zřejmě již od 1. ledna 2023?
Změny ve světle stávající legislativní úpravy a judikatury.
Změny právní úpravy zdravotní způsobilosti strojvedoucích.
Lektoři současně obšírně proberou přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) a související:
• Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.
• Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, profesní riziko (dříve riziko ohrožení zdraví)
• Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, zrušení časových normativů ve vyhlášce a změny právní úpravy
• Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
• Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
• Institut pověřeného poskytovatele
• Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní, jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
• Lékařské prohlídky pro práci v noci (změna)
• Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – nová vyhláška)
• Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
• Úprava pro agenturní zaměstnance
• Mladiství a žáci
• Financování (vč. vstupních prohlídek)
• Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
• Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
• Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
• Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
• Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
• Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce
• Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb. včetně Covid 19.
Na závěr lektoři zodpoví dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2.400,- Kč, u členů AKV pouze 1.300,- Kč za účastníka (cena webináře zahrnuje kurzovné, občerstvení a podkladový materiál).
Platbu poukažte na číslo účtu uvedeném ZDE pod variabilním symbolem 2002, do zprávy uveďte název přihlášeného.
IČ AKV 45770689. AKV není plátcem DPH.

Závazně se lze přihlásit včetně platby nejpozději do 21. listopadu 2022 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz
Pro vystavení daňového dokladu uveďte prosím na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

 

 

ZDROJ: www.akvpracpravo.cz

Pracovnělékařské služby – pozvánka na seminář k novele vyhlášky