|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Jak jste jistě zaregistrovali, poslední květnový pátek tohoto roku Agentura Dream Job s.r.o. hostila advokátní koncipientku Mgr. Moniku Vavříkovou. Paní magistra pomohla zodpovědět na všechny otázky našich hospitality hostů týkajících se zaměstnanosti v době koronavirové krize.

Společensky účelná pracovní místa

Jak by k celé situaci měl přispívat stát a jaká práva firmy doopravdy mají? Jednou z možností jsou tzv. Společensky účelná pracovní místa. Že jste o tomto pojmu doposud neslyšeli? Tento pojem upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (konkrétně jeho § 113), který jasně říká, že existuje možnost po dohodě s příslušným orgánem Úřadu práce vytvořit pracovní pozici a to i v případě, za účelem vytvoření zaměstnání za účelem samostatně výdělečné činnosti. Zřídit takto novou pracovní pozici lze za předpokladu, že je zaměstnanec velmi obtížně umístitelný na trhu práce.

Zaměstnavatel v takovém případě může zažádat o příspěvek. Příspěvek je však nenárokový a může být poskytován nejdéle po dobu 24 měsíců. Výše příspěvku závisí na výši nezaměstnanosti v daném okrese, průměrné mzdy v národním hospodářství a počtu společensky účelných pracovních míst. Pro zažádání příspěvku je potřeba doložit hned několik dokumentů, potvrzující všechny zákonné podmínky viz přiložené formuláře níže. Vyplněné žádosti je možné doložit formou datové schránky nebo zasláním emailové zprávy na příslušnou adresu elektronické podatelny. Případně lze vytištěný a vyplnění formulář zaslat poštou.

Překlenovací příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné

Další formou příspěvku je tzv. překlenovací příspěvek. Překlenovací příspěvek je jednorázový příspěvek pro začínající podnikatele a je poskytován v max. délce 5 měsíců.

Formuláře, bez kterých se při žádání neobejdete:

Doufáme, že pro Vás tento článek bude užitečný a nabízených „výhod“ ze strany státu se pokusíte využít.

Dominika Březinová
Researcher

domca-foto

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast5

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-zamestnavatele_aktivni-politika-zamestnanosti

https://www.mpsv.cz/-/spolecensky-ucelne-pracovni-misto-supm-zrizene

Podpora zaměstnanosti v době koronavirové: Společensky účelná pracovní místa