← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší důležité informace pro zaměstnavatele o změnách týkajících se zaměstnanců na dohodu o provedení práce (DPP). Tyto změny se týkají nového zákona č. 163/2024 Sb., který vstupuje v platnost 1. července 2024. Přečtěte si, jaké povinnosti na vás čekají.

Co se mění a kdy

Registrační a ohlašovací fáze od července 2024

Od července 2024 je třeba začít evidovat všechny dohody o provedení práce a měsíčně hlásit příjmy z těchto dohod. To znamená, že každý měsíc budete muset informovat ČSSZ o výši příjmů všech zaměstnanců na DPP.

Sjednocení úpravy DPP od ledna 2025

Od ledna 2025 se podmínky pro DPP sjednotí s běžnými pracovními poměry a dohodami o pracovní činnosti (DPČ). Nově také budete moci využívat režim tzv. oznámené dohody, který umožní využívat vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného.

Co musíte udělat od 1. 7. 2024

Registrace DPP

Do 1. srpna 2024 musíte registrovat všechny dosud nepojištěné DPP. Pokud jste již dříve hlásili nástup zaměstnanců na DPP, kteří jsou stále v zaměstnání, nemusíte nic dalšího hlásit.

Hlášení příjmů

Od srpna 2024 budete muset každý měsíc elektronicky hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP a výši jejich příjmů. První hlášení za měsíc červenec 2024 musíte podat do 20. srpna 2024.

Jak na to

Přihlašování zaměstnanců

Zaměstnance na DPP můžete přihlašovat standardním způsobem pomocí e-Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání, které již máte zavedené ve vašem mzdovém a personálním softwaru. Nově můžete také využít formulář VPDPP, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Hlášení příjmů

Nový formulář VPDPP „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ bude k dispozici na ePortálu ČSSZ od 1. srpna 2024. Tento formulář umožní snadné a rychlé podání hlášení příjmů, což ocení zejména ti z vás, kteří nepoužívají personální a mzdový software.

Další informace

Podrobné pokyny a informace naleznete na webových stránkách ČSSZ. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 050 248.

Agentury Dream Job s.r.o.

Nové povinnosti pro zaměstnavatele u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024