hospodarska-komora-cr

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie
Podnikatelé už velmi dlouho čekají na možnost restartu svých provozoven a zákazníci na příležitost k využití jejich služeb. Přestože nejvíce si všichni přejeme návrat k životu i práci bez restrikcí, je zřejmé, že reálné to ještě nějakou dobu nebude….Tisková zpráva Hospodářské komory ČR, v reakci na aktuálně zvažovaná pravidla nutná pro obnovení „normálu“, přibližuje své další kroky a navrhované řešení k urychlení celého procesu.
logo-hkcr-komora
 • Hospodářská komora požaduje návrat podnikatelů do normálu. Proto chce co nejrychleji otevřít všechny služby a jiné podnikatelské činnosti, aniž by se zákazníci museli prokazovat potvrzením o negativním testu, naočkování nebo prodělání nemoci.
 • Vláda ale zvažuje, že vybrané segmenty podnikání (vyšší koncentrace zákazníků, délka návštěvy) nebude zatím otevírat vůbec, nebo jen za podmínek, že podnikatelé budou v provozovnách dodržovat režimová opatření pro bezpečný provoz na jedné straně a zákazníci se budou prokazovat potvrzením na straně druhé.
 • Tam, kde budou tato pravidla nezbytnou podmínkou pro provoz, Hospodářská komora chce být připravena. Proto pro podnikatele a zákazníky vyvíjí rozhraní do mobilní aplikace, které by umožnilo napojit se na státem chystaný systém vydávání uzamčených QR kódů.
 • Hovoříme tedy o dvou systémech – stát vyvíjí systém generující QR kódy s potvrzeními, Hospodářská komora vyvíjí validátor těchto kódů. Stát tak stanovuje a konkretizuje pravidla, mj. uznávání PCR a antigenního testu ze zaměstnání, délku platnosti testu nebo dobu, kdy lidé mají protilátky atd.
 • Jestliže pro vstup do provozovny bude potvrzení od zákazníka nutné, pak myšlenka Hospodářské komory je, že zákazník se při vstupu prokáže potvrzením v mobilní aplikaci nebo na papíře, že podstoupil test, je očkován nebo má protilátky. Na displeji se ukáže ANO, NE pro vypršení platnosti testu. Nikdo z hospodských přece nechce jinou informaci. Potřebuje jen vědět, že ten, kdo do provozovny vstupuje, splňuje státem stanovené podmínky. A zákazník potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné provozovny, uvedené na mapě bezpečných provozoven.
 • Hospodářská komora nabízí lepší řešení, než jsou jen pro podnikatele a tuzemskou ekonomiku devastující plošné zákazy, a to je samoregulace podnikání, jež je postavena na zvýšení bezpečnosti provozoven, vytvoření prostoru důvěry mezi podnikatelem a zákazníkem a komfortu pro obě strany.
 • První standardy pro to, aby provozovny byly bezpečné, již existují. Příkladem jsou pravidla označená jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mj. Český svaz pivovarů a sladoven, nebo pravidla bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů a saun definovaná Českou komorou fitness. Podniky se v nich zpravidla zavazují, že nastaví vzdálenost mezi stoly či zákazníky, omezí počet zákazníků na metry čtvereční a budou provozovány za zvýšených hygienických podmínek.
 • Aplikace má umožnit podnikateli získat manažerský přehled o dodržování pravidel, ze seznamu si tak bude moct „odškrtat“ splnění těchto standardů. Pokud v rámci své bezpečné provozovny nabízí i nadstandard (kupř. filtrování vzduchu apod.), jednoduše je doplní.
 • Aplikace bude zákazníkům zobrazovat mapu bezpečných provozoven. V mapě budou zobrazeny ty provozovny, které se zavázaly dodržovat vládou definovaná i vlastní pravidla pro bezpečný provoz.
 • Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro bezpečný provoz, nebo přijal ty standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí.

 

Odpovědi na časté otázky viz níže:

Je aplikace diskriminační, když rozdělujete lidi na ty, kteří jsou otestováni nebo naočkovaní, a ty, kteří nejsou…?

 • Podnikatelé jsou připraveni otevřít ihned a nejlépe bez aplikace. O tom, komu, kdy a za jakých podmínek bude umožněno podnikat, nerozhodují podnikatelé, ale vláda. Podnikatelé proto nabízejí státu i zákazníkům jiné řešení, než jsou plošné zákazy. Ať si každý svobodně vybere, zda je lepší podnikatelům umožnit, aby se samo-regulovali a vytvořili bezpečné prostředí důvěry mezi nimi a zákazníkem, nebo aby byl některý druh podnikání zapovězen, dokud tady bude covid-19.

Důvod, proč bych se měl komukoli při vstupu do obchodu jakkoli prokazovat…?

 • Ani podnikatelé přece nechtějí, aby jim zákazníci sdělovali zdravotní stav. Stát podle našich informací nezvažuje, aby pro vstup do obchodů se zákazník musel prokazovat potvrzením. Jestliže ale potvrzení u jiných segmentů podnikání stát bude vyžadovat, nebo dokonce bude podmínkou k tomu, aby podnikatelé mohli po roce uzávěr začít znovu podnikat, podnikatelé i zákazníci budou mít v ruce nástroj, který můžou použít. Musí být na svobodném rozhodnutí podnikatelů i zákazníků, zda tyto podmínky přijmou, nebo ne.

Co když jako zákazník nemám chytrý telefon…?

 • Ne všichni jej používají, proto Hospodářská komora jedná se státem i o papírové verzi.

Budu platit 1500,- za PCR test, abych šel na pivo do hospody…?

 • Ne, k tomu Vás nikdo nenutí. Za situace, kdy se v ČR testuje 500 tisíc lidí denně povinně v zaměstnání a přibývají desítky tisíc naočkovaných, podnikatelé nevidí důvod, proč by si po práci nemohli večer zajít na pivo na zahrádku nebo do kina. Hovoříme o dobrovolném a dlouhodobém prostoru bezpečí – jednak pro personál podnikatelů, jednak pro zákazníky.

Bude třeba speciální čtečka, aby mohl podnikatel pustit zákazníky dovnitř…?

 • Řešení musí být levné, dostupné a pro podnikatele i zákazníka uživatelsky co nejjednodušší. Podnikateli bude stačit mobilní telefon, tablet či jiné zařízení, které užíval pro EET.

Kdo bude zákazníky kontrolovat…? 

 • Kontrola při vstupu je obtěžující pro podnikatele i zákazníka. Jestliže deklarujete, že jste provozovnou bezpečnou pro zákazníky i zaměstnance, pak je třeba, aby si to oba vzájemně prokázali. Každý podnikatel si musí dát na misku vah, zda je pro něj výhodnější otevřít za nějakých podmínek, nebo ne. Je to diskomfort, ale pokud to bude jedinou cestou k otevření provozovny, je to efektivní řešení.

Test nehodlám platit, očkovat se taky nenechám, covid jsem neměl – jako zdravý člověk budu muset zůstat doma…?

 • Tuto otázku musíte položit vládě, která stanovuje pravidla. Stejně nespravedlivé je to, že stát zakázal některých podnikatelům podnikat, ačkoliv nikdy nebyli zdrojem nákazy. Jsou mezi námi podnikatelé, kteří chtějí podnikat a jsou připraveni pro zákazníka vytvořit takové prostředí, v němž se nebude cítit ohrožen nákazou. Bezpečněji se zákazníci budou cítit v těch provozovnách, které budou dodržovat určité protiepidemické standardy za účelem snížení rizika přenosu nákazy. Jejich povinností ale je i chránit zdraví svých zaměstnanců.

Je nutné vést evidenci zákazníků nebo jejich aktivit…?

 • Nikdo nechce tyto záznamy pořizovat, podnikatelé tyto informace nepotřebují. Nicméně požadavky sdělují hygienici, přičemž jediným nám známým důvodem pro to, aby se tato evidence vedla, je vytrasování lidí, kteří mohli potenciálně přijít do styku s nemocnou osobou.

 

Přejeme všem v rámci možností klidné jarní dny a úspěšný restart všech služeb!

 

Petra Sudlíková
Senior Recruitment Consultant 

Mobilní aplikace „bezpečná provozovna“ – standardy pro návrat do normálu