11_Person

 

Vzdělávání zaměstnanců bude jednou z cest, jak se postarat vlastními silami o kvalitní personál. Kdo chce v dnešní době obstát, musí se posouvat neustále dál a stíhat současné trendy. Vhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly bude na zaměstnavateli, aby si své zaměstnance „vychoval“ sám a investoval do jejich vědomostí.