seminare-otazniky|seminare-obrazek

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Opakování je matka moudrosti. Jako děti jsme tuto větu od své rodiny slyšeli pořád. Platilo to zejména na domácí úkoly, prázdninové učení nebo doučování.

Dnešním článkem, zaměřeným na Hry na seminářích vás však nechceme vrátit zpátky do školních let. Naopak. Další článek v sérii o hrách na semináře se budeme věnovat opakování – jak nezapomenout. Představíme vám 2 hry, které mohou účastníkům pomoci, jak si všechny vědomosti zopakovat a úspěšně „odnést“ ze semináře.

  • Město – jméno – zvíře – věc

Díky této hře, si každý připomene hru z dětských let, ale pomůže tím především svým znalostem. Účastníci se při hře rozptýlí a uvolní. Počet zúčastněných je neomezený.

Průběh hry
Předtím, než hru skupinka začne hrát, je důležité mít předpřipravené tabulky na hru – „město – jméno – zvíře – věc“. S tím rozdílem, že do záhlaví napíšete probrané pojmy ze semináře jako např. fakturace, bezpečnost práce, pracovní právo apod. Stejné je předříkávání a následné stopnutí abecedy, kterým si určíte písmeno, na které budou jednotlivé pojmy začínat. Hráči na zvolené písmeno začínají psát pojmy na probraná a určená témata. Ve chvíli, kdy má první účastník dopsané všechny pojmy, zvolá „Stop“! Ostatní tak musejí přestat psát. Nejrychlejší účastník na hlad přečte své odpovědi.

Každý, kdo má stejný pojem si připočítá 5 bodů, ten kdo napsal jiný pojem, připočte si hned 10 bodů. V případě, že tento nejrychlejší účastník má jako jediný ze skupiny jinou odpověď, napíše si 20 bodů. Vítězem je ten, který má nejvíce bodů.

  • Kolotoč

Hra Kolotoč představuje jak se velmi jednoduše zopakovat probrané téma na semináři. Při hře také účastníci vzájemně komunikují mezi sebou. Hra je minimálně pro 8 hráčů, doporučujeme však vždy sudý počet.

Průběh hry
Důležitá je příprava kartiček s klíčovými otázkami/slovy vztahující se k probranému tématu. Nutný je také výběr veselé hudby.

Kartičky s otázkami si rozložíme na stole jako pexeso – tedy otázkami dolů. Každý si vybere jednu kartičku a poté utvoří dvě skupinky. Skupinky utvoří vnější a vnitřní kruh. Vedoucí skupiny pustí hudbu. Vnitřní kruh se začne pohybovat ve směru hodinových ručiček a vnější kruh proti směru. Jakmile hudba přestane hrát, oba kruhy se zastaví. V této chvíli se hráči objeví proti sobě a začnou si klást otázky uvedené na kartičkách. Poté začne opět hrát hudba a systém se opakuje. Hra pokračuje do té doby, než všichni znají odpovědi na otázky – tedy dokud si je po několika opakování nezapamatují.

 

Dominika Březinová

Researcher

 

Literární zdroj: Hry na semináře a workshopy, Susanne Beerman, Monika Schubach

Hry na semináře – jak nezapomenout