hr-marketing-obrazek|HR-marketing

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

To, jak zaujmout kvalitní a kvalifikované zaměstnance na trhu práce je často diskutovatelné téma. Vždyť Česká republika má rekordně nízkou nezaměstnanost (únor 2019 – 3,2%). Vzhledem k širokým možnostem na trhu práce a takříkajíc „diktování podmínek“ ze strany zaměstnanců je pro zaměstnavatele čím dál větší oříšek najít ty vhodné pro svou organizaci. Součástí není jen vyhledat takové zaměstnance – ale udržet si je ve své firmě v žádoucí formě spokojené a motivované.

HR marketing (někdy označován také jako personální marketing) je klíčovou součástí práce každého personalisty, případně zaměstnance marketingového oddělení.

Image společnosti
Významným prvkem komunikačního sdělení HR marketingu je employer branding, neboli budování značky. Pro generaci Z, která přichází na trh práce je důležitá prestiž a jméno firmy. Aby bylo pro uchazeče pracovní místo zajímavé, je důležité, aby společnost byla dostatečně atraktivní. Pokud tuto schopnost zaměstnavatel postrádá, bude i nadále nejspíše postrádat kvalifikované zaměstnance.

Oslovení kandidáta
Jaký způsob zvolit, abychom správně zaměřili na cílovou skupinu? Možností je spousta. Záleží na finančních možnostech, pracovní pozici nebo třeba na postavení společnosti na trhu. Komunikační mix je (podobnost známe z marketingového 4P) je soubor metod/činností/způsobů jak/kde/jakým způsobem oslovit kandidáty vně, ale i stávající zaměstnance uvnitř podnik.

  • Reklama – tištěná inzerce, naproti tomu online inzertní portály, inzerce formou rádiových spotů, letáčků, brožur aj.;
  • Podpora prodeje – bonusy za doporučení nového zaměstnance;
  • Osobní prodej – pracovní veletrhy, dny otevřených dveří;
  • Headhunting – přímé oslovování potencionálních zaměstnanců pomocí emailové či telefonické komunikace;
  • PR aktivity – články v novinách, firemní noviny, výroční zprávy;
  • Event marketing a sponzoring – propagace pomocí teambuildingů, charitativních akcí, workshopů, spolupráce se institucemi;
  • Online komunikace – pomocí webových stránek společnosti, sociálních sítí, interní databáze či online inzerce,
  • Externí spolupráce – specializované personální agentury – segment hotelnictví & cestovního ruchu – www.dream-job.cz

Jak již bylo řečeno, úspěchem je samozřejmě najít ideálního kandidáta, který zapadne do týmu. Klíčovost recruitmentu personálního oddělení je zvládat i interní marketing. Zaměření interního HR marketingu směřuju dovnitř firmy, tj. na současné zaměstnance. Interní HR marketing slouží k udržení stávajících zaměstnanců a atraktivity pracovního místa. Stabilizování a udržení současného stavu zaměstnanců je pro firmu levnější varianta, která se rozhodně vyplatí.

Odlišné generace na trhu práce
Komunikaci a oslovování kandidátů je třeba se přizpůsobit. Nelze využívat jednu metodu na všechny uchazeče jako tomu bylo před několika lety. Příkladem je generace Y a Z, která pomalu ale jistě zaujímá místa ve firmách. Generace Y, neboli Mileniálové jsou narozeni v letech 1984 – 1997. Generace Z o generaci dále, tedy po roce 1998.

Generace Y vyrůstala v rozvoji nových technologií, v době globalizace s přísunem neustále nových informací. Mileniálové se řídí mottem svoboda a flexibilita. Nejsou vázáni na hodnoty. Významná je pro ně flexibilní pracovní doba, vzhledem k rodinným potřebám dětí. Velký zájem budí o home office a nabídku benefitů. Důležitým prvkem je možnost kariérního růstu.

Generace Z je velmi mladou generací, věkově 21+. Je složitější určit její charakteristické rysy. Jedno je však jasné – technologie hýbou světem a stejně tak i generací Z. Obě generace jsou si tedy v určitých bodech velmi podobné. Generace Z vyžaduje bezpečnost a stabilitu.

Jaká, že je vlastně možnost, zaujmout obě generace?
Žhavou novinkou je oslovení prostřednictvím game – based assesment setkáním spojující hodnocení a psychodiagnostiku kandidáta. Zároveň jde o ojedinělý zážitek, při kterém firma buduje svůj employer branding a konkurenční výhodu. Více informací o aplikaci naleznete na https://cz.asystems.as/sluzby-produkty/arctic-shores/. Vzhledem k dospívání těchto generací v digitálním světě jsou poutající videa seznamující firmy s jejich kulturou.

Generace X
Generace X aneb Husákovy děti narozené v 70. letech minulého století mají nastavené hodnoty – vzdělání, práce, děti a bydlení. Je pro ně často nepochopitelný uvolněný styl života mileniálů. Hledají dlouhodobé zaměstnání s dobrými mezilidskými vztahy v týmu. Vůči zaměstnavateli bývají loajální a oddaní. U husákových dětí jistě zaboduje vtipně napsaná inzerce s potřebnými náležitostmi.

Ať už do své firmy hledáte jakoukoliv generaci zaměstnanců, doporučujeme vnímat současné trendy nebát se jich a uplatňovat je!

Za Agenturu Dream Job Vám přeji snadnější recruitment a pokud možno nalezení těch ideálních kandidátů.

 

Dominika Březinová, DiS.
Recruitment Specialist

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:
www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zamestnani-prace-generace-milenialove-spoluprace-motivace.A180312_113554_podnikani_kho

 

HR marketing aneb jak zaujmout vhodné uchazeče na trhu práce?