hospodarska-komora-ceske-republiky|hospodarska-komora-ceske-republiky

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Agentura Dream Job je aktivním členem Hospodářské komory ČR. Pravidelně se účastníme seminářů a konferencí, které jsou důležité k udržení přehledu nejen o aktuálním dění na trhu práce.

Proto bychom Vás, jménem Hospodářské komory ČR bychom chtěli inspirovat, případně pomoci úspěšným firmách a podnikatelům jak na propojení praktického výcviku studentů odborných učilišť či středních odborných škol.

Vzdělávání a trh práce je bezprostředně propojen a proto je důležité vnímat vzájemné propojení. Hospodářská komora se dlouhodobě snaží o podporu spolupráce škol a firem v sekci odborného vzdělávání. Základem je naučit studenty pracovním návykům a přiblížit jim dění v praxi. Jedině tak získají praktické znalosti a dovednosti. Možnost vykonávat praktické vyučování v prostředí firem má mnoho výhod. Škola se nemusí příliš zabývat praktickou výukou – učitelé se tak mohou více zaměřit na teoretické vyučování žáka. Praktické vyučování a závěrečná zkouška žáka probíhá ve firmě, tudíž odpadají i záležitosti s přípravou praktického vzdělávání.

Přínosy spolupráce se studenty SOŠ a odborných učilišť

Na straně studenta:

 • vidí reálné prostředí firmy a učí se získávat praktické dovednosti,
 • ověřují si své osobnostní rysy, dovednosti a zájmy,
 • možnost přivýdělku a samostatnosti,
 • zvýšení uplatnitelnosti po dostudování,
 • vidina budoucího zaměstnavatele.

Na straně firmy:

 • firma si „vychovává“ svého budoucího zaměstnance,
 • studenti mohou často do firmy přinést „nový vítr“,
 • firma své nároky či potřeby na potencionální zaměstnance může konzultovat s učiteli odborného výcviku,
 • návratnost investic – náklady na praktické vyučování může firma získat zpět,
 • díky referencím žáka může firma získat větší povědomí veřejnosti o svém podnikání.

Na straně Odborné školy/Odborného učiliště:

 • získávání nových trendů v dané oblasti,
 • učitelé odborných výcviků mají možnost přístupu k moderním zařízením firem,
 • spolupráce školy s firmami může zvýšit prestiž školy a rozšířit nabídku vzdělávacích programů,
 • studenti se zkušenostmi získanými již během studia jsou více motivovaní a zodpovědní při nástupu do zaměstnání.

Pokud jste se jako firma rozhodla, že chcete možnosti spolupráce s odbornými školami využít, máme pro Vás důležité informace, jak by měla samotná realizace odborné praxe s žákem vypadat.

Jestliže je tato spolupráce začátkem, je klíčové být při startu pečlivě připraven. První den na pracovišti je nutná příprava všech administrativních podkladů. Zodpovědná osoba je kompetentní informovat všechny další zaměstnance firmy, kteří budou do spolupráce zahrnuti. Nezbytné je představení společnosti, stejně tak, jako u nových zaměstnanců a definovat pracoviště žáka (cíl praktického vyučování, pozice žáka ve firmě, profil žáka, pracovní úkoly a hodnocení činnosti žáka). Dále také evidování docházky žáka a určení jeho systému odměn (záleží na rozhodnutí firmy, v případě produktivní činnosti musí činit min. 30% minimální mzdy).

Jak praktické vyučování ukončit?

Hlavním bodem, který by při ukončení praktického výcviku neměl chybět je hodnocení žáka. Firma face to face hodnotí sociální úroveň studenta v týmu, jeho technickou úroveň a v neposlední řadě nesmí chybět hodnocení studentova posunu (progres). Zároveň musí mít žák příležitost, sám se k odbornému výcviku vyjádřit a firma by taktéž měla podat studentovi zpětnou vazbu. Firma by také měla být schopna vyhodnotit spolupráci se školou v průběhu odborného výcviku.

Širší přehled o spolupráci firem a škol včetně příkladů nutných formulářů naleznete na stránkách www.komora.cz. Mít ve firmě studenty, své budoucí zaměstnance může znamenat i konkurenční výhodu a vnést do firmy nový pohled na věc.

Dominika Březinová

Researcher

Zdroj: www.komora.cz

Hospodářská komora pomáhá ve spolupráci s odbornými školami