dane-a-ucetnictvi

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Souhrn nejdůležitějších novinek v daních a účetnictví pro rok 2024 

Rok 2024 přichází s důležitými změnami v oblasti daní a účetnictví, ovlivňujícími nejen pracovní prostředí, ale i způsob, jakým jsou daně řízeny a placeny. Tento souhrn ukazuje klíčové novinky, které se týkají široké škály oblastí, od minimální mzdy až po změny v DPH a dalších důležitých oblastech. Tyto inovace nejen přetvářejí podnikatelské prostředí, ale také zásadně ovlivňují každodenní životy zaměstnanců. Podívejte se detailněji na tyto klíčové transformace a jejich dopady, které rok 2024 přináší v oblasti daní a účetnictví.

Zvýšení minimální mzdy 

Minimální mzda se od ledna 2024 zvyšuje na 18 900 Kč, tedy oproti minulému roku tak stoupla o 1600 Kč. 

Změny DPP a DPČ

Dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ) prošly změnami, kterými se teď více přibližují hlavnímu pracovnímu poměru. Od 1. 1. 2024 mají dohodáři nárok na dovolenou, která vzniká po odpracování 80 hodin. Poté, od 1. 7. 2024, pokud dohodáři pracují současně na více zakázkách a jejich příjem přesáhne 40 % průměrné mzdy (cca 17 500 Kč), budou podléhat odvodu sociálního pojištění. 

Změny v náhradách při pracovní neschopnosti

Podobně jako se snižuje výdělek při výpočtu nemocenské, i průměrný hodinový výdělek pro určení náhrady mzdy za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti se nebere v úvahu celý. Místo toho se snižuje podle hodinových redukčních hranic, ty se určují násobením denního vyměřovacího základu koeficientem 0,175 a následným zaokrouhlením na haléře nahoru.

Zaměstnanecké benefity

Od roku 2024 dochází k úpravám v oblasti zaměstnaneckých benefitů podle zákona o daních z příjmů, kde se omezuje osvobození od daně. Týká se to různých benefitů včetně sportu, vzdělávání, kultury, zdraví, příspěvků na knihy nebo zájezdy a rekreaci, které jsou nyní osvobozené od daně do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok (v roce 2024 činí 21 983 Kč). Tato změna platí pro zaměstnance, dohodáře i jednatele a je omezena na jednu firmu, tedy zaměstnavatele. Limit pro živnostenský a podnikatelský paušál zůstává na 50 000 Kč ročně.

Stravné pro rok 2024

Stravné pro rok 2024 bylo opět zvýšeno a zaměstnavatel vám nyní musí poskytnout až 333 Kč denně na jídlo. V rámci pracovní cesty máte nárok na stravné za každý den, přičemž platí následující minimální sazby:

  • 140 Kč pro cesty trvající 5 až 12 hodin,
  • 212 Kč pro cesty trvající více než 12 a méně než 18 hodin,
  • 333 Kč pro cesty trvající déle než 18 hodin.

Tyto sazby představují minimální možné částky; zaměstnavatel má samozřejmě možnost poskytnout vyšší částky na stravování. Je však důležité dbát opatrnosti, protože stravné nad určitým limitem podléhá zdanění a odvodům daně z příjmu a pojistného.

Změny DPH 

Konsolidační balíček přinesl v oblasti DPH významné změny. Z původních tří sazeb se nyní staly dvě: základní sazba ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 12 %. Tento krok vedl ke snížení daně z 15 % na 12 % například u potravin bez nápojů, zdravotnických prostředků, stavebních prací, dětských autosedaček a pohřebních služeb. Knihy jsou speciálním případem s nulovou sazbou. Obrácený efekt, tedy posun zboží z původní 10% sazby na novou 12% sazbu, se týká léků, vodného, stočného, tepla, veřejné dopravy, časopisů a novin, kulturních a sportovních akcí a stravovacích a ubytovacích služeb. Dochází také ke změně sazeb u příležitostné a zvláštní linkové hromadné autobusové dopravy osob, která se přesouvá ze základní do snížené sazby DPH. Kadeřníci a opravny obuvi nově podléhají sazbě 21 %.

Pohonné hmoty

Od ledna opět dochází ke změně sazeb náhrad za spotřebované pohonné hmoty. Pokud tankujete běžný Natural 95, cestovní náhrady činí 38,20 Kč za litr tohoto benzinu. Preferujete-li prémiový benzín s oktanovým číslem 98, získáte o něco více, konkrétně 42,60 Kč za litr. Pokud se pohybujete s dieselovým vozidlem, nárokovat si můžete 38,70 Kč za litr motorové nafty. Pro elektrická vozidla je stanovena náhrada 7,70 Kč za 1 kWh elektřiny.

Změny v sazbách náhrad za pohonné hmoty, stravném, DPH a dalších oblastech jsou jen vrcholem ledovce v komplexním reformním procesu. Tento souhrn uvádí několik klíčových změn, které ovlivňují každodenní život lidí a podnikání. Skutečnost je však mnohem širší: daňové a legislativní úpravy pokrývají rozsáhlé oblasti. Pro veškeré informace o změnách a aktuální informace sledujte ÚOL

Daně a účetnictví pro rok 2024