hospodarska-komora-cr

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Cestovní ruch je patrně nejpostiženější oblastí, kterou krize související s vývojem posledních měsíců postihla. Přestože je všem v oboru zřejmé, že ani tato podpůrná opatření nebudou velkou výhrou, je dobře, že diskuze stále probíhají a vznikají funkční projekty tohoto druhu!

Pražským podnikatelům působícím v oblasti ubytovacích služeb s novým programem COVID ubytování bude bezplatně pomáhat specializovaná poradna Hospodářské komory a hlavního města Prahy. Podnikatelé budou moct využít i služby do poradny zapojených právních kanceláří.

Poradnu na adrese ZDE otevřela Hospodářská komora společně s hlavním městem Praha v červnu. Dosud podnikatelé potřebovali odbornou pomoc nejčastěji v souvislosti s programem COVID nájemné, Pětadvacítkou a s nároky zaměstnanců při překážkách v práci. Nově získají také kvalifikované poradenství týkající se programu COVID ubytování, které jim pomůže předejít chybám při podání a zvýšit tak úspěšnost jejich žádosti o příspěvek.

Poradit si od pracovníků speciálně vyškolených na problematiku podnikání v době COVID-19 a po ní můžou podnikatelé také osobně, a to ve čtyřech kontaktních místech – v pražském Florentinu, ve Vodičkově ulici, na náměstí Franze Kafky a ve Štefánikově ulici. Hospodářská komora na poradenství tohoto typu zřídila úřední hodiny. Seznam pracovišť ZDE.

posledního šetření Asociace hotelů a restaurací vyplývá, že předpokládaná obsazenost hotelů a penzionů v hlavním městě bude během léta výrazně nižší než v ostatních krajích. Obsazenost ubytovacích zařízení v Praze se předpokládá mezi 10 až 20 %. I kvůli tomu pražští provozovatelé ubytovacích zařízení propouštěli více než jejich kolegové v regionech.

Celkem třetina podnikatelů propustila až desetinu svých zaměstnanců, další třetina podnikatelů propustila do 30 % zaměstnanců a 15 % firem uvádí, že už musely propustit až polovinu svých zaměstnanců! Tento stav je daný velkým rozsahem ztrát, kterým budou podnikatelé v Praze čelit, protože jsou většinou závislí na zahraničních turistech a kongresové turistice. Tato skutečnost je také umocněna tím, že Praha dosud tvořila celkem 60 % cestovního ruchu v ČR.

Hospodářská komora také zjišťovala, na co konkrétně podnikatelé v Praze dosud čerpali podporu. Ze šetření vyplynulo, že prostřednictvím záručních programů COVID III a COVID Praha si půjčují peníze hlavně na to, aby mohli svým zaměstnancům uhradit mzdy a odvést za ně povinné odvody státu a zdravotním pojišťovnám. Kromě mezd a odvodů některé firmy použily úvěry také na pokrytí nájemného a další nutné provozní výdaje, tedy na energie, vodné a stočné, internetové a telefonní připojení nebo pohonné hmoty.

 

Přejeme všem hodně štěstí, a ať je brzy opět lépe!

 

 

 

 

 

 

 

Petra Sudlíková

Senior Recruitment Consultant

 

Zdroj: https://www.komora.cz/

COVID ubytování – poradna Hospodářské komory a hl.města Prahy