|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Letní sezóna byla ve znamení kladných čísel. Ve 3. čtvrtletí 2021 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 12,5 % a počet přenocování o 11,0 %. Návštěvnost se již druhé čtvrtletí v řadě zvyšuje. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti v letních měsících 90 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2021 celkem 19,4 milionu nocí, což bylo o 11,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 9,1 %, nerezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 21,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 46 % uskutečnilo v hotelích, 16 % v penzionech a stejný podíl připadl také na kempy.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 6,7 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 12,5 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 10,4 %, resp. o 22,3 %). V porovnání s letní sezónou v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 29 % vyšší, cizinců se ubytovalo o 62 % méně než před dvěma roky. Návštěvnost hotelů se v období července až září meziročně zvýšila o 26,5 % (celkem 3,5 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 9,6 % více osob, naopak kempy zaznamenaly pokles příjezdů o 3,7 %. Regionálně přibylo návštěv ve všech krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenala Praha (+41,7 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se ve 3. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci stále tvořili více než čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (375 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se ale jejich počet snížil o 9,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (172 tisíc) s meziročním zvýšením o 41,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (147 tisíc příjezdů, meziroční pokles o 7,2 %). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických (39 tisíc) a Izraele (35 tisíc).

Také lázeňská ubytovací zařízení se v letošním 3. čtvrtletí dostala do kladných čísel. V lázních se ubytovalo celkem 272 tisíc hostů, tj. o 10,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil (o 5,3 %). Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů. Mírně poklesl počet příjezdů nerezidentů (o 0,2 %), ale počet jejich přenocování se zvýšil o 6,4 %. Osm z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli Češi a jejich průměrný pobyt trval 7 nocí.

 

Přejeme všem, aby alespoň trochu pozitivní trend pokračoval a nedošlo k dalšímu „vypnutí“ cestovního ruchu! 

 

 

Tým Agentury Dream Job s.r.o.

Zdroj: www.czso.cz

Cestovní ruch – statistika za 3. čtvrtletí 2021