cesky-statisticky-urad-logo|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie
Čtvrtletní statistiky vám přinášíme v rámci našich aktualit pravidelně, ale tentokrát je vše samozřejmě jiné…..Jakkoliv byl výsledek zřejmý, v jasných číslech to je ještě horší než očekávání. Pevně věřme, že nic podobného už nikdy neuvidíme. Celému cestovnímu ruchu přejeme uzdravení a všem, kteří to nevzdávají hodně sil a energie do dalších měsíců!!!

 

Ve druhém čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 82,9 % a počet přenocování poklesl o 81,7 %. Propad návštěvnosti v dubnu dosáhl 98,9 %, v květnu 94,1 % a výsledky za červen hovoří o poklesu počtu ubytovaných hostů o 60,8 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,6 milionu nocí, což bylo o 81,7 % méně než ve stejném období loňského roku. V absolutním vyjádření došlo k poklesu o 11,5 milionu nocí. Domácí klientela snížila počet přenocování na jednu třetinu (o 66,7 %) a počet přenocování zahraničního hostů se snížil o 96,2 %.

Ve druhém čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 988 tisíc hostů, což meziročně představovalo snížení o 82,9 %. Oproti stejnému období loňského roku to byl pokles o 4,8 milionu hostů. Zákaz cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení znamenal úbytek domácích hostů na úroveň 30,4 % loňského výsledku. Ještě výrazněji se omezení projevila u zahraniční klientely, cizinců se ubytovalo pouze 4,3 % v porovnání se stejným obdobím 2019.

Nejpostiženějším regionem z hlediska propadu návštěvnosti v souvislosti s koronavirovou krizí byla Praha. Pokles počtu ubytovaných v Praze činil 93,6 % a počet přenocování se snížil o 94,9 %. Více než jeden milion nocí chybělo také ubytovatelům v Karlovarském kraji. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení poklesla plošně ve všech krajích.

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a dotklo se všech zdrojových zahraničních trhů. U všech sledovaných zemí, kromě Slovenska, došlo k více než 90% poklesu příjezdů i přenocování. Pokles návštěvnosti ze Slovenska byl o 84,1 %. V Česku se ubytovalo např. 50 tisíc Němců, tedy o 91,2 % méně než loni.

Koronavirová krize dopadla také na lázeňská ubytovací zařízení. Lázně byly v dubnu uzavřeny a postupně se otevíraly v průběhu května. Výsledky za celé 2. čtvrtletí hovoří o čtvrtinové návštěvnosti, kterou ale tvořila převážně domácí klientela. V lázních se ubytovalo celkem 57 tisíc hostů, z toho bylo 51 tisíc Čechů. Meziročně se snížil počet rezidentů o 61,5 %, nerezidentů ubylo o 94,1 %.

 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/

 

Petra Sudlíková

Senior Recruitment Consultant

Agentura Dream Job s.r.o.

Cestovní ruch – smutná statistika 2.Q 2020